BẢN ĐỒ HUYỆN EASÚP

 

LƯỢT TRUY CẬP LƯỢT TRUY CẬP

Thống kê truy câp: 6923588

.Hôm nay: 1557
.Hôm qua: 10566
.Trong tuần: 23048
.Tất cả: 6923588

Đảng bộ huyện chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới (31/03/2020)

Thời gian qua, Huyện ủy luôn chú trọng tới công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, coi công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức cơ sở đảng. Nhờ đó, chất lượng đảng viên mới được kết nạp ngày càng tăng cao, bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, những năm qua, Huyện ủy luôn chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng. Để làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đều giao chỉ tiêu kết nạp Đảng cho các Tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; đồng thời thường xuyên yêu cầu, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nắm vững các tiêu chuẩn, điều kiện để kết nạp vào Đảng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; xem xét chặt chẽ, đòi hỏi cao về giác ngộ lý tưởng, về quá trình rèn luyện trưởng thành, động cơ vào Đảng và mối quan hệ với nhân dân… thống kê cho thấy, nhiệm kỳ 2015 – 2020 toàn huyện bồi dưỡng kết nạp 824 Đảng viên, tăng 8,56% so với giai đoạn trước, bình quân 165 đảng viên/năm, vượt 26,9% nghị quyết; trong đó, phát triển đảng viên khu vực nông thôn chiếm 38%; tổng số đảng viên trong Đảng bộ huyện 3.011 đồng chí, tăng 25,46% so với năm 2015;duy trì 100% thôn, buôn, TDP có chi bộ và có đảng viên là người tại chỗ. Chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên rõ rệt, đa số các đảng viên phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của đảng viên; tích cực tự phê bình và phê bình, giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đảng. Qua công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hàng năm, có bình quân 92,06% đảng viên/năm xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Để có được kết quả trên, Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục tư tưởng chính trị, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đối tượng quần chúng trong độ tuổi đoàn viên thanh niên, cán bộ, công nhân, viên chức trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, dân quân tự vệ, bộ đội xuất ngũ, đặc biệt chú trọng vận động quần chúng là phụ nữ, người dân tộc thiểu số có lý tưởng, nguyện vọng được kết nạp vào Đảng. Từ đó, các tổ chức cơ sở Đảng, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn, bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lập thành tích trong nhiều lĩnh vực công tác, xứng đáng để được đứng trong hàng ngũ tiên phong của Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí phụ trách địa bàn thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ cơ sở, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên; hướng dẫn các chi bộ cơ sở thống kê, rà soát và lập danh sách quần chúng ưu tú để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn cho phát triển đảng viên. Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh các phong trào hoạt động của Đoàn, Hội gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua các phong trào thi đua kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện giúp đỡ các hội viên, đoàn viên tích cực phấn đấu rèn luyện vào Đảng. Quan tâm, giúp đỡ các quần chúng ưu tú đã được học các lớp nhận thức về Đảng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên hàng năm, thời gian tới, Ban thường vụ Huyện ủy tiếp tục yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng chủ động rà soát nguồn dự kiến kết nạp đảng viên. Phân công trách nhiệm cho các đoàn thể thực hiện công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên là các đối tượng trẻ, nữ, nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên.

Sỹ Hưng

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm UVBTV, PCT UBND huyện - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: banbientap@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: Fax:

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn