BẢN ĐỒ HUYỆN EASÚP

 

LƯỢT TRUY CẬP LƯỢT TRUY CẬP

Thống kê truy câp: 6923798

.Hôm nay: 1767
.Hôm qua: 10566
.Trong tuần: 23258
.Tất cả: 6923798

Đảng ủy Cơ quan Chính quyền sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 (15/07/2020)

Ngày 14/7, Đảng ủy khối cơ quan chính quyền tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm về thực hiện nhiệm vụ chính trị và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Phạm Công Phó Bí thư Đảng ủy khối chủ trì hội nghị.

Đồng Chí Phạm Công - Phó Bi Thư Thường trực Đảng Bộ CQCQ huyện phát biểu khai mạc hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan chính quyền huyện tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng phát huy vai trò hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý điều hành trong cơ quan, đơn vị; thực hiện triển khai quán triệt và phổ biến kịp thời đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước đến cán bộ, đảng viên. Lĩnh vực kinh tế đạt nhiều kết quả tích cực; Tổng diện tích gieo trồng 7.446ha, bằng 105%KH, sản lượng lương thực đạt 41.664 tấn; Triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, kết quả đến nay toàn huyện đạt 114/171 tiêu chí; Tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai công tác QLBV rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; Đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn huyện, 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận và giải quyết 2.102 hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký biến động; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 28.073 triệu đồng, bằng 72% dự toán tỉnh và huyện; Chỉ đạo tăng cường chất lượng giáo dục, tập trung thực hiện tốt kế hoạch năm học 2019 - 2020; Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân; Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid 19; Tổ chức thống kê, rà soát và lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ gặp khó khăn do dịch Covid 19;Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ, chính sách đối với gia đình chính sách, người có công; tham mưu UBND huyện triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp; Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Cơ quan chính quyền lần thứ II nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức cho cán bộ Đảng viên về vai trò lãnh đạo của Đảng, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại mới….

Đảng viên Đảng bộ tham gia hội nghị 

Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm về việc thực hiện Chỉ thị số 05 –CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Thông qua Dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, nêu ra những khuyết điểm tồn tại trong công tác 6 tháng đầu năm, từ đó đề ra chương trình công tác 6 tháng cuối năm; tiếp tục tổ chức quán triệt và phổ biến kịp thời đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đến cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính – sự nghiệp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động từ huyện tới cơ sở góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước.

Sỹ Hưng

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm UVBTV, PCT UBND huyện - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: banbientap@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: Fax:

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn