BẢN ĐỒ HUYỆN EASÚP

 

LƯỢT TRUY CẬP LƯỢT TRUY CẬP

Thống kê truy câp: 6272644

.Hôm nay: 2820
.Hôm qua: 10387
.Trong tuần: 22560
.Tất cả: 6272644

Coi trọng chất lượng công tác cán bộ, số lượng và cơ cấu hợp lý trong Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 (12/02/2020)

Theo kế hoạch, bắt đầu quý II/2020, Huyện sẽ tiến hành đại hội điểm cấp ủy cơ sở, sau đó rút kinh nghiệm rồi tiến hành tổ chức đại hội đồng loạt. Trong quá trình tổ chức đại hội, về công tác cán bộ, Đảng bộ huyện đề nghị các cấp ủy đảng trực thuộc đặc biệt coi trọng chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý.

Trong thời gian qua, thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Huyện ủy đã tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm trong hệ thống chính trị huyện và cấp ủy cơ sở. Kết quả từ công tác sắp xếp lại bộ máy, tinh giảm biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đã góp phần giúp huyện, cũng như các xã, thị trấn lựa chọn được một đội ngũ cán bộ có chất lượng, từ đó tạo tiền đề cho công tác chuẩn bị nhân sự cho các cấp ủy khóa mới.

Hướng tới đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, để đảm bảo các mục tiêu theo kế hoạch của cấp trên, về công tác nhân sự các cấp ủy đảng trực thuộc phải xác định bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý; lựa chọn người tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm.

Đặc biệt, để bảo đảm tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu huyện và Tỉnh; các cấp ủy đảng trực thuộc tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện theo các yêu cầu, nhiệm vụ. Trong đó: công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong huyện phải thực hiện đúng phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực; thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp ủy đảng trong huyện phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng.

Đức Hạnh

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm UVBTV, PCT UBND huyện - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: banbientap@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: Fax:

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn