BẢN ĐỒ HUYỆN EASÚP

 

LƯỢT TRUY CẬP LƯỢT TRUY CẬP

Thống kê truy câp: 5807894

.Hôm nay: 3123
.Hôm qua: 6002
.Trong tuần: 32334
.Tất cả: 5807894

Hội đồng giáo dục QPAN xã Cư Mlan khai giảng lớp đối tượng 4 năm 2019 (26/09/2019)

Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh xã Cư Mlan vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng 4 cho cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, trưởng thôn, trưởng các đoàn thể thôn và đảng viên không phải là cán bộ chủ chốt.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã Cư Mlan phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Theo kế hoạch, trong thời gian 4 ngày từ ngày 25 đến ngày 28/9 khoảng 60 học viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ được các báo cáo viên thông tin, tìm hiểu các vấn đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về quốc phòng an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, cũng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Các vấn đề về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Những nội dung cơ bản của Luật quốc phòng, an ninh quốc gia, Luật nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, pháp lệnh dự bị động viên.

Các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng

Được biết, lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nắm nguyên tắc cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tạo cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thế Huy

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm UVBTV, PCT UBND huyện - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: banbientap@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: Fax:

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn