BẢN ĐỒ HUYỆN EASÚP

 

LƯỢT TRUY CẬP LƯỢT TRUY CẬP

Thống kê truy câp: 5808018

.Hôm nay: 3247
.Hôm qua: 6002
.Trong tuần: 32458
.Tất cả: 5808018

Huyện Ea Súp 10 năm thi đua xây dựng Nông thôn mới (08/11/2019)

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới được triển khai từ năm 2010, đến nay chương trình đang mang lại một diện mạo mới cho khu vực nông thôn của huyện. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới có tính tổng thể, giải quyết tận gốc các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chặng đường 10 năm thực hiện chương trình đã tạo nên những đổi thay căn bản ở một huyện biên giới còn nhiều khó khăn nhất của tỉnh

Hệ thống lưới điện phát triển vào các thôn, xã vùng xa 

Bước vào xây dựng nông thôn mới toàn huyện có trên 90% dân số sinh sống và gắn bó trong vùng nông thôn, ở đó có những vùng đất đã bao đời nay nghèo khó, lam lũ, nhọc nhằn. Vậy nhưng sau những năm tháng kiên trì, sáng tạo, với công cuộc xây dựng Nông thôn mới, những đổi thay kỳ diệu đã được tạo ra, đó là sự thay đổi toàn diện, vững chắc, tạo nên những giá trị nền tảng cốt lõi cho mỗi địa phương.

Những con đường nông thôn mới tại các xã

Ngày 4 tháng 6 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, một chương trình mang tính tổng thể về phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực nông thôn. Đây là bước cụ thể hóa triển khai Nghị quyết BCH TƯ lần thứ 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới là chương trình lớn nhất về quy mô, dài nhất về thời gian từ trước đến nay, đưa ra những giải pháp mang tính tổng thể nhằm giải quyết tận gốc các vấn đề khu vực nông thôn. Chương trình lấy người dân làm chủ thể, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng cùng góp công, góp của với mục tiêu hướng đến là xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng hiện đại theo quy hoạch, cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý, gắn phát triển kinh tế nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa và mục tiêu cuối cùng, mục tiêu lớn nhất, xuyên suốt nhất là nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người nông dân.

Hệ thống giáo dục được phát triển nâng tầm cao mới

Đối với huyện Ea Súp, gần 10 năm qua, Ban thường vụ huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Ban chỉ đạo chương trình xây dựng Nông thôn mới của huyện đã ban hành hàng trăm Chỉ thị, văn bản chỉ đạo, Hướng dẫn thực hiện đến các cấp, các ngành và 9/9 xã, làm cơ sở để phát động phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới". Để xây dựng thành công chương trình xây dựng Nông thôn mới, huyện đã đặt công tác tuyên truyền lên hàng đầu, thành lập tại mỗi xã một ban tuyên vận, mỗi thôn một tổ tuyên vận, người dân được chủ động bàn bạc cách thức thực hiện, rành mạch từng khoản đóng góp và tự quyết định phần việc nào phải làm trước, phần việc nào làm sau. Tinh thần ấy, động lực ấy không phải có một cách tự nhiên mà nó được hình thành từ chủ trương đúng, từ cách thức triển khai chặt chẽ, phương pháp tổ chức bài bản, cách vận động thấu tình, đạt lý và vì lợi ích cộng đồng được ưu tiên hàng đầu, nhờ đó người dân đã thấy được vai trò chủ thể của mình.

Công tác Y tế được quan tâm trú trọng

Điển hình, hàng năm, các xã đều làm lễ phát động xây dựng nông thôn mới, mỗi năm một chủ đề riêng để người dân dễ hình dung và tập trung thực hiện, đây là cách thức sáng tạo nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi thực hiện chương trình ngay từ đầu năm. Việc xác định một mục tiêu cụ thể để tập trung thực hiện trong cả năm giúp cho các xã chủ động được nguồn lực, tích lũy dần số tiêu chí thông qua các chủ đề như: Vệ sinh môi trường nông thôn, làm đường giao thông nông thôn gắn với duy tu bảo dưỡng; đảm bảo an ninh trật tự; xây dựng văn hóa; phát triển kinh tế nâng cao thu nhập. Thông điệp rõ ràng này đã được phổ biến rộng rãi đến từng thôn, buôn và từng người dân, chính điều đó đã tạo ra quyết tâm trong cộng đồng và sự thi đua giữa các thôn, buôn, tạo tiền đề giúp cho huyện có cơ sở đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới, phấn đấu đạt mục tiêu có 1 đến 2 xã đạt Nông thôn mới vào cuối năm 2020.

Có sự góp công, góp sức giữa nhân dân và lực vũ trang trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là sự đồng lòng, đồng thuận của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, trong 10 năm qua toàn huyện đã huy động được hơn 3.254 tỷ đồng cho chương trình xây dựng Nông thôn mới. Trong đó nguồn vốn từ Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho chương trình là hơn 384 tỷ đồng, vốn tín dụng 2.024 tỷ đồng, vốn ODA hơn 109 tỷ đồng; Riêng nguồn vốn do nhân dân ở 9 xã tự nguyện đóng góp trên 10 tỷ  đồng, bao gồm: 2,6 tỷ đồng tiền mặt, 4.462 ngày công lao động và hiến 14.045m2 đất. Từ nguồn lực này, 10 năm qua, toàn huyện đã sửa chữa, nâng cấp, bê tông và nhựa hóa được 118,7 km đường giao thông nông thôn, bê tông hóa được 282 km đường giao thông liên thôn, liên xóm và nội đồng; Xây mới, sửa chữa, nâng cấp 7 công trình thủy lợi; kiên cố hóa 77 km kênh mương; Hệ thống kênh mương, hồ đập từng bước được cải tạo, kiên cố hóa, đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp của người dân; Lưới điện nông thôn trên địa bàn huyện, nhất là tại các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số được đầu tư cải tạo, nâng cấp phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân, hiện có 98% tổng số hộ dân nông thôn được sử dụng điện quốc gia; Hệ thống nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nhà văn hóa thôn buôn được đầu tư với tổng nguồn vốn 720 triệu đồng góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân; Tiêu chí chợ nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực, trong 10 năm qua, huyện đã hỗ trợ xây dựng mới 2 chợ nông thôn với tổng nguồn vốn hơn 2 tỷ đồng đã góp phần thúc đẩy các ngành thuộc lĩnh vực thương mại và dịch vụ phát triển, tăng thu nhập đáng kể cho người dân nông thôn.

Trong sản xuất nông nghiệp, các xã trong huyện đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng chuyên canh cây lúa nước, cây ngô lai, cây thuốc lá, cây sắn cao sản, vùng sản xuất mía nguyên liệu. Những vùng chuyên canh này đã làm thay đổi một cách cơ bản phương thức sản xuất trong nông nghiệp theo hướng hợp tác xã, tăng hệ số sử dụng đất, tăng hiệu quả kinh tế, tăng giá trị thu nhập bình quân từ 50 triệu đồng/ha lên 70 triệu đồng. Các mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi dần được hình thành quy mô lớn với các loại con như sản xuất heo thịt, nuôi bò thịt, nuôi cá nước ngọt đã tăng cả quy mô về số lượng và chất lượng. Toàn huyện hiện có 61 trang trại, trong đó có 18 trang trại trồng trọt, 42 trang trại chăn nuôi, 1 trang trại tổng hợp, trong đó có 15 được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại theo quy định . Đặc biệt, các mô hình chăn nuôi ngày càng phát huy hiệu quả, đã góp phần nâng tỷ trọng và giá trị thu nhập của chăn nuôi trong ngành nông nghiệp tăng từ dưới 20% năm 2011 lên trên 30% năm 2018 và góp phần nâng cao mức nhu nhập cho bà con nông dân trong huyện.

Các dự án Công nghiệp năng lượng được đầu tư quy mô

Chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm được huyện quan tâm chỉ đạo, ưu tiên tập trung nguồn lực, tạo điều kiện để người nghèo được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, phấn đấu vươn lên, từng bước thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm từ trên 44,4% năm 2010 theo tiêu chí cũ, đến cuối năm 2018 giảm xuống còn 36,49 % theo chuẩn nghèo đa chiều, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện năm 2010 đạt 11,6 triệu đồng/người/năm, đến cuối năm 2018 đạt 26,5 triệu đồng/người/ năm. Chương trình giải quyết việc làm cho lao động thường xuyên được quan tâm, trong 10 năm qua đã mở được 65 lớp đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 8.050 lao động nông thôn, bình quân mỗi năm có 800 lao động được đào tạo nghề cơ bản, nâng tỷ lệ lao động nông nghiệp có việc làm thường xuyên trong khu vực nông thôn trên địa bàn huyện đạt 80 %. 

Những tấm gương tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Đối với tiêu chí trường học, đến nay khu vực nông thôn trong huyện có 40 trường học, trong đó có 10 trường đạt chuẩn quốc gia. 9/9 xã đạt phổ cập giáo dục THCS, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THCS và được tiếp tục học THPT, bổ túc, học nghề đạt trên 90%. Huyện duy trì đạt chuẩn phổ cập THCS ở 100% các xã; tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường đạt 99%; bậc tiểu học tiếp tục nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục đúng độ tuổi; 100% trẻ huy động 6 tuổi ra lớp 1, không có hiện tượng trẻ đến lớp trước tuổi.

Mạng lưới y tế xã được củng cố về cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Mỗi năm có hàng chục nghìn người được khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Hiện có 9/9 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn huyện ngày càng tăng, công tác vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong cơ cấu nông nghiệp, tỷ trọng ngành trồng trọt giảm từ 85% xuống còn 60% và tăng dần tỷ trọng ngành chăn nuôi từ 20% lên 40%; tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất có hiệu quả. Hệ thống chính trị ở cơ sở từng bước được củng cố, vai trò lãnh đạo của các Đảng bộ, chi bộ được tăng cường. Đến nay, toàn huyện đã đạt 112/171 tiêu chí nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 65,4%, bình quân đạt 12,4 tiêu chí/xã.

xã đạt các tiêu chí cao về nông thôn mới

Những kết quả trên đã minh chứng một điều rằng, các vùng nông thôn vốn bao năm đói nghèo và lạc hậu, nay đang được khoác lên mình tấm áo mới, tấm áo của hạnh phúc, ấm no. Nhiều gia đình trước đây thuộc diện đói nghèo thì nay đã có tổng thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm và quan trọng hơn cả là tư duy mọi mặt của người dân đang thay đổi, đó là những điều dễ dàng nhận thấy sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở huyện. Đặc biệt, nhân dân nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình, từ đó phát huy vai trò chủ thể của mình, nhân dân sẵn sàng góp công, góp của, hiến đất để làm đường, nối liền các thôn, buôn và xây dựng các côn trình phúc lợi xã hội tạo nên bức tranh hoàn toàn mới trong xây dựng nông thôn vùng sâu, vùng xa.

Khác với những năm trước, sản xuất nông nghiệp mang tính nhỏ lẻ, tự phát thì giờ đây người dân đã biết liên kết với các nhà đầu tư tạo thành những hợp tác xã sản xuất để nâng cao năng suất, sản lượng cũng như đầu ra ổn định cho sản phẩm; cách làm ở đây là nông dân có đất, có sức lao động, HTX có cây con giống, khoa học kỷ thuật và đầu ra ổn định, chính quyền địa phương là cầu nối để mối liên kết trở nên bền vững; Cách làm mới cũng đã tạo nên được tư duy mới cho nông dân, đó là hợp tác để mang lại lợi ích. So với nhiều huyện khác trong tỉnh, chương trình xây dựng Nông thôn mới ở huyện Ea Súp gặp nhiều bất lợi lớn do xuất phát điểm thấp, hạn chế về nguồn lực đầu tư và trình độ dân trí không đồng đều. Vậy nhưng, với quyết tâm cao và chủ trương tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là sự lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình đầu tư khác để bổ sung thêm nguồn lực đáng kể cho việc thực hiện chương trình lớn của quốc gia. Không đầu tư dàn trải, cũng không trông đợi hoàn toàn vào nguồn vốn của Trung ương, mà bằng sự nổ lực, sáng tạo trong cách thức thực hiện đã huy động được nguồn lực lớn để xây dựng nôn thôn mới.

Những ngôi nhà kiên cố được xây dựng thể hiện sự phát triển kinh tế của người dân

Xây dựng Nông thôn mới được hiểu đó là phải làm cho đời sống người dân được tốt hơn và người dân phải là chủ thể. Vì thế việc tập trung nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy khơi dậy tinh thần vượt khó, ý chí làm giàu của mỗi người dân được các cấp ủy đảng, chính quyền các xã tập trung thực hiện. nhiều thành tích đã được tạo nên từ việc thực hiện chương trình lớn quốc gia, sáng tạo trong điều hành, sáng tạo trong thực hiện, thể hiện ở mỗi khía cạnh khác nhau. Trong mỗi giai đoạn, huyện luôn lựa chọn những mục tiêu chủ điểm, nhờ đó thay đổi được ý thức, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, giúp mỗi hộ dân chủ động vươn lên trong phát triển kinh tế. Bí quyết của thành công nằm ở tinh thần tập thể, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong quá trình thực hiện, huyện luôn nhất quán phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, phát huy dân chủ trên tinh thần "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", đồng thời hướng tới việc nhân dân làm nhà nước hỗ trợ, như vậy ở đây nhân dân là chủ thể, là hạt nhân trong xây dụng nôn thôn mới, từ đó phát khả năng và tinh thần đóng góp của người dân và các tổ chức xã hội trong việc tạo ra những thay đổi tích cực ở khu vực nông thôn. Cách làm mới không chỉ giảm đi gánh nặng cho ngân sách nhà nước mà quan trọng hơn đã xóa bỏ tâm lý trông chờ ỷ lại, nhân lên niềm tin khi thấy không khí phấn khởi thi đua sản xuất để làm giàu cho chính mình và góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Văn hoá tinh thần được nâng cao

Nông thôn mới đồng nghĩa với việc tạo ra cơ hội để người dân phát huy nội lực sẵn có, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, cùng nhà nước hoạch định hướng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống mọi mặt. Bởi vậy có thể nói, thành công lớn nhất của chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện chính là tổ chức để bà con nông dân trong huyện vứt bỏ quá khứ nghèo nàn, lạc hậu, tự ti sẵn sàng tiến vào thời kỳ kinh tế hiện đại và hội nhập. Chương trình tổng thể về xây dựng nông thôn mới đã, đang và sẻ còn tiếp tục nhận được sự quan tâm chăm lo đặc biệt của Đảng và Nhà nước, bới đây là khu vực quan trọng nhất, là bệ đỡ cho tất cả các ngành và lĩnh vực khác trong quá trình phát triển. Do đó, xây dựng nông thôn mới luôn là mối quan tâm hàng đầu của huyện, vì vậy chương trình nông thôn mới sẻ tiếp tục được huyện đầu tư nguồn lực và trí tuệ, hướng tới sự phát triển cân đối, hài hòa giữa các vùng nông thôn với đô thị. Đó cũng là mục tiêu, lý tưởng chung thể hiện tính ưu việt của Đảng và Nhà nước ta đảm bảo sự công bằng, bình đẳng, mang tới cuộc sống âm no, hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Đức Hạnh - Ngọc Quynh

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm UVBTV, PCT UBND huyện - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: banbientap@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: Fax:

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn