BẢN ĐỒ HUYỆN EASÚP

 

LƯỢT TRUY CẬP LƯỢT TRUY CẬP

Thống kê truy câp: 9306261

.Hôm nay: 5997
.Hôm qua: 11755
.Trong tuần: 29671
.Tất cả: 9306261

Kiểm tra công tác bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (08/04/2021)

Ngày 7/4, để đảm bảo cho cuộc bầu cử hội ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban bầu cử huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại các xã, thị trấn.

Đoàn công tác số 1 Ủy ban bầu cử huyện do Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thiên Văn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Ea Lê tiến hành kiểm tra, giám sát công tác bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đoàn công tác số 1 Ủy ban bầu cử huyện do Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thiên Văn làm việc tại xã Ea Lê

Tại buỏi làm việc, Đảng ủy xã báo cáo công tác chuẩn bị và những khó khăn trong triển khai thực hiện công tác bầu cử. Đến thời điểm hiện tại, xã đã cơ bản hoàn thành mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử. Ngay sau khi có thông báo của Ủy ban bầu cử các cấp, xã đã thành lập ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử, các tiểu ban giúp việc, các tổ bầu cử; đang chỉ đạo công tác dọn vệ sinh các điểm bầu cử, thực hiện quyết liệt công tác tuyên truyền, treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu; cơ bản hoàn thành công tác cơ cấu bầu cử, đã thực hiện xong các công tác liên quan chuẩn bị niêm yết danh sách cử tri; cở sở vật chất đã đảm bảo theo kế hoạch; việc lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được nhân dân đồng tình ủng hộ, hiện tại chưa có đơn thư khiếu nại tố cáo

Theo kế hoạch xã có 10 tổ bầu cử chính và 1 tổ bầu cử phụ, dự kiến có 47 đại biểu tham gia ứng cử và bầu lấy 27 đại biểu.

Bên cạnh kết quả đã và đang triển khai, xã cũng trao đổi một số khó khăn liên quan đến người dân tại tiểu khu 249 đã ở lâu năm nhưng không được bầu cử 4 cấp; một số nhà cộng đồng còn nhỏ không đáp ứng nhu cầu bầu cử, đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí mái che để mở rộng khu vực bầu cử

Quảng cảnh buổi làm việc tại xã Ea Lê

Trao đổi với Đảng ủy xã, các thành viên Đoàn công tác góp ý các vấn đề như: tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cũng như tầng suất, đa dạng công tác tuyên tuyền đặc biệt hướng đến địa bàn vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chủ động với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trước ngày bầu cử; cần đưa ra các tình huống để lường trước các vấn đề phát sinh; triển khai sớm danh sách cử tri đến các thôn để cử tri theo dõi , chỉnh sửa sai sót;

Kết luận buổi làm việc trưởng đoàn công tác, Bí thư Nguyễn Thiên Văn biểu dương tinh thần Đảng ủy, ban chỉ đạo xã trong công tác lãnh chỉ đạo cho bầu cử, đồng thời đồng chí yêu cầu hệ thống chính trị xã tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm trong công lãnh chỉ đạo bầu cử; tăng cường công tác giám sát của mặt trận, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội; Đảng ủy xã bám sát các Hướng dẫn, Kết luận của huyện để triển khai thực hiện công tác bầu cử; cần lưu ý đến cơ cấu nhân sự theo định hướng của Đảng tại hội nghị hiệp thương lần 3; xây dựng 2 kế hoạch cho bầu cử nếu có thiên tai xảy ra, vấn đề giản cách xã hội; luôn luôn chủ động, không nên trông chờ, ỷ lại vào cấp trên; theo dõi nắm bắt để bổ sung cử tri vẵng lại theo quy định.

Tại xã Ea Bung, Đoàn công tác số 1Ủy ban bầu cử huyện do đồng chí Nguyễn Văn Nhiệm PBT – CT UBND huyện làm tổ trưởng đã kiểm tra công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ vào quy định của Luật Bầu cử và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Ủy ban bầu cử xã Ea Bung đã triển khai các quy trình hiệp thương đảm bảo đúng quy định, Thường trực HĐND xã đã chủ động dự kiến cơ cấu, thành phần số lượng người ứng cử đại biểu HĐND xã; thống nhất với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã đúng theo quy định và các văn bản hướng dẫn của các cấp, trình Đảng ủy xã cho ý kiến định hướng. Cùng với đó, Ủy ban bầu cử xã đã triển khai, phổ biến kịp thời các văn bản, tài liệu của các cấp về công tác bầu cử; cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo các cấp để tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền được chỉ đạo rộng khắp trên địa bàn xã với nhiều hình thức đa dạng, phong phú...

Tham gia phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, các thành viên trong tổ kiểm tra yêu cầu xã làm rõ thêm một số vấn đề: Kết quả hoạt động của Tiểu ban bầu cử và kế hoạch, phân công nhiệm vụ của các thành viên trong tiểu ban; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến bầu cử; xác minh lý lịch của những người ngoài Đảng; tình hình dân cư; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể; công tác tuyên truyền bầu cử; đặc điểm dân cư sinh sống tại địa bàn...

Tiếp thu ý kiến, Ủy ban bầu cử xã Ea Bung đã làm rõ và giải trình thắc mắc của các thành viên tổ kiểm tra tại buổi làm việc. Đồng thời, sẽ vận dụng vào tình hình thực tế của địa phương để thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định. 

Quảng cảnh buổi làm việc tại xã Ea Bung

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Nhiệm PBT – CT UBND huyện ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí đề nghị Ủy ban bầu cử xã Ea Bung quan tâm, tiếp thu, chỉnh sửa những ý kiến của các thành viên của Tổ kiểm tra; hoàn tất các bước còn lại; rà soát lại chức năng nhiệm vụ của các thành viên trong các tiểu ban; bám sát nhiệm vụ kế hoạch đã xây dựng để thực hiện; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền liên quan đến bầu cử; nắm chắc tình hình tư tưởng trong Nhân dân; đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn công tác bầu cử; lập các tổ bầu cử, niêm yết danh sách cử tri; rà soát lại danh sách các cử tri, tránh bỏ sót; rà soát lại cơ sở vật chất và các nội dung liên quan đến phục vụ công tác bầu cử.

Đoàn công tác số 3 Ủy ban Bầu cử huyện do đồng chí Nguyễn Hoàng Vũ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm trưởng đoàn cũng đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Cư Mlan.

Thời gian qua, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được Ủy ban bầu cử xã Cư Mlan triển khai thực hiện đảm bảo các bước theo đúng quy trình, quy định và hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. Theo báo cáo, xã Cư Mlan có 4.205 cử tri được chia thành 9 đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND xã được bầu là 21 đại biểu với 44 người được giới thiệu ứng cử. Đến thời điểm hiện tại, UBBC xã Cư Mlan đã hoàn thành hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập các đơn vị bầu cử, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang trí, tuyên truyền theo hướng dẫn của cấp trên; Hoàn thành việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. 

Kết luận buổi kiểm tra, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Hoàng Vũ đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của UBBC xã Cư Mlan. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nguyễn Hoàng Vũ đề nghị UBBC xã trong thời gian tới tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử theo kế hoạch, tiến độ đã đề ra, như; Tổ chức tốt hội nghị Hiệp thương lần 3; Lập sơ đồ khu vực bỏ phiếu, lập và niêm yết danh sách cử tri theo điều 32 của Luật bầu cử; Lập danh sách và niêm yết danh sách những đại biểu đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng cuộc bầu cử; Quan tâm làm tốt công tác giải quyết đơn thư, nắm bắt ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Bên cạnh đó, rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là tại các điểm, khu vực bỏ phiếu; bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau diễn ra bầu cử cũng như chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

CTV - Đài TT-TH huyện

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm UVBTV, Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: ubnd@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: 02623687476

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn