BẢN ĐỒ HUYỆN EASÚP

 

LƯỢT TRUY CẬP LƯỢT TRUY CẬP

Thống kê truy câp: 8592640

.Hôm nay: 7835
.Hôm qua: 4827
.Trong tuần: 43919
.Tất cả: 8592640

Những kết quả nổi bật trong 5 năm (2015-2020) triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện lần thứ X (22/07/2020)

Năm 2020 là năm diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng diễn ra trong lúc nhân dân cả nước đang vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 gây ra, cùng nhau quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng.

Riêng huyện Ea Súp, trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 có nhiều yếu tố thuận lợi, đan xen với đó là những khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn do thời tiết diễn biến khó lường; dịch bệnh ở người và động vật; dân di cư ngoài kế hoạch tiếp tục vào huyện với số lượng lớn; nạn phá rừng, lấn chiếm và mua bán đất rừng trái pháp luật, tình trạng tranh chấp, khiếu kiện về đất đai phức tạp; một số cán bộ, đảng viên trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế…, đã ảnh hưởng đến việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Song, dưới sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết một lòng của quân và dân các dân tộc trong huyện, trong những năm qua huyện nhà đã từng bước khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả đáng trân trọng; cụ thể:

1. Về lĩnh vực kinh tế, có sự tăng trưởng giá trị sản xuất ở mức cao, tổng giá trị sản xuất vượt mục tiêu, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đến năm 2020 ước đạt 5.020 tỷ đồng, gấp 2,28 lần so với năm 2015 (nghị quyết gấp từ 2-2,1 lần). Tăng trưởng giá trị sản xuất giai đoạn 2015-2020, ước đạt bình quân 18,08%/năm (nghị quyết 16% trở lên), cao hơn 1,53% so với giai đoạn 2011-2015. Cơ cấu kinh tế (theo giá trị sản xuất) chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Thu nhập bình quân đầu người (theo giá trị sản xuất và giá hiện hành) năm 2020 ước đạt 26 triệu đồng (tương đương 1.122 USD), tăng 6,0 triệu đồng so với năm 2015, đạt nghị quyết đề ra và bằng 63% mức thu nhập bình quân của tỉnh năm 2020. Nông nghiệp và nông thôn tiếp tục quan tâm đầu tư. Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng; các vụ vi phạm được xử lý theo quy định của pháp luật. Giai đoạn 2016-2020, đã huy động xã hội hóa trị giá 1,297 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới; đến năm 2020, huyện đạt 127/171 tiêu chí, tăng 77 tiêu chí so với năm 2015; có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (nghị quyết từ 01-02 xã). Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 15,6%/năm, tổng giá trị (theo giá năm 2010) trong 5 năm ước đạt 1.736 tỷ đồng, gấp 2,75 lần so với giai đoạn trước. Thương mại, dịch vụ phát triển đa dạng, đáp ứng hoạt động kinh tế và đời sống nhân dân. Chú trọng quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đời sống nhân dân. Doanh nghiệp tăng về số lượng, mở rộng quy mô, hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn giai đoạn trước. Tích cực triển khai các biện pháp huy động, thu hút các nguồn vốn đầu tư vào huyện, trong 05 năm huy động ước đạt 7.440 tỷ đồng, vượt 2,0% nghị quyết, gấp 5,37 lần so với giai đoạn 2011-2015. Tổng thu cân đối trong 5 năm (2016-2020) ước đạt 181,3 tỷ đồng, gấp 1,57 lần so với giai đoạn 2011-2015, tăng bình quân 10%/năm, đạt nghị quyết đề ra. Hoạt động khoa học, công nghệ, nhất là việc ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào sản xuất được người dân, doanh nghiệp quan tâm; trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và quản lý, điều hành của chính quyền đã sử dụng rộng rãi, thường xuyên hệ thống mạng, các phần mềm nghiệp vụ, chữ ký số...

2. Về lĩnh vực văn hóa, xã hội đã đạt những kết quả đáng khích lệ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng nâng lên. Quy mô giáo dục mở rộng; cơ sở vật chất đầu tư xây dựng theo hướng chuẩn hóa, trong đó có 60% phòng học kiên cố hóa (nghị quyết 70%), tăng 25% so với năm 2015; ước đến cuối năm 2020 có 22 trường học đạt chuẩn Quốc gia, tăng 18 trường so với năm 2015, chiếm 47% số trường thuộc huyện quản lý (nghị quyết 30%). Chất lượng giáo dục chuyển biến tích cực, có sự đồng đều hơn giữa các vùng. Mạng lưới chăm sóc sức khỏe nhân dân tương đối hoàn thiện; hoàn thành sắp xếp cơ sở y tế công lập huyện và Trung tâm dân số, kế hoạch hóa gia đình để thành lập Trung tâm Y tế. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mở rộng về đối tượng tham gia; hiện có 4,4% dân số tham gia bảo hiểm xã hội và 99,6% dân số tham gia bảo hiểm y tế, cao hơn 27% so với năm 2015. Các chương trình tăng cường bổ sung dinh dưỡng gắn với tiêm chủng định kỳ cho trẻ từ 6-60 tháng tuổi được thực hiện có hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi toàn huyện xuống còn 19%, giảm 6% so với năm 2015. 100% trạm y tế các xã, thị trấn đến nay đã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Hoạt động của các cơ sở y dược nhìn chung đều chấp hành đúng quy định pháp luật.

Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thông tin phục vụ công tác tuyên tuyền các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương; đặc biệt tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện Ea Súp (30/8/1977-30/8/2017). Nhiều hoạt động VHVN-TDTT được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu của các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa. Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, thông tin được tăng cường; Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tiếp tục được triển khai sâu rộng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Duy trì tốt các hoạt động truyền thanh, truyền hình; bên cạnh đó, cùng với sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật, người dân ngày càng được tiếp cận các thông tin nhanh chóng hơn, kết nối rộng rãi với cộng đồng hơn. Thực hiện tốt chính sách lao động, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn với tổng nguồn vốn 25,7 tỷ đồng. Trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo đã kết hợp giữa đấu tranh, xử lý với công tác tuyên truyền, giáo dục, sử dụng người của tôn giáo để giải quyết các vấn đề tôn giáo, chống được sự lợi dụng của một số đối tượng xấu trong hoạt động tôn giáo.

3. Lĩnh vực QP, AN, Nội chính và Đối ngoại

Triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong các giai đoạn cao điểm. Trong 5 năm qua đã hoàn thành việc tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho tất cả các xã và cấp huyện đạt kết quả khá. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa lực lượng quân sự - công an - biên phòng. Tổ chức giao quân, huấn luyện cho các lực lượng, hàng năm đạt 100% kế hoạch. ANCT trên toàn địa bàn huyện cơ bản được giữ vững. ANNT luôn được tăng cường. TTATXH cơ bản ổn định. Ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện thường xuyên tiến hành đối ngoại, phối hợp với các đồn, chốt của nước bạn Campuchia trong bảo vệ tuyến biên giới.

Luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với các cơ quan nội chính, tư pháp trong xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án, nhất là phối hợp điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Công tác đối ngoại, quản lý đoàn nước ngoài vào huyện, đoàn của huyện ra nước ngoài chặt chẽ, đúng chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước.

4. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh; phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Công tác xây dựng chính quyền đạt nhiều kết quả quan trọng. Đã Lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Thường xuyên lãnh đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban nhân dân hai cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lí, điều hành trên các lĩnh vực trong tình hình mới. Công tác cải cách hành chính triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả tích cực; thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" tại các cơ quan cấp huyện và cấp xã, góp phần giải quyết nhanh hơn các hồ sơ, thủ tục cho tổ chức và cá nhân, hạn chế phiền hà, sách nhiễu, chồng chéo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành, cải cách hành chính của các cơ quan cấp huyện và các xã, thị trấn, nhất là triển khai thực hiện phần mềm xử lý, gửi nhận văn bản Idesk....Mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền các cấp trong huyện ngày càng chặt chẽ. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có đổi mới; khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục củng cố; mở rộng dân chủ cơ sở.

Hoàng Gia - Phòng VH&TT

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm UVBTV, PCT UBND huyện - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: banbientap@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: Fax:

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn