BẢN ĐỒ HUYỆN EASÚP

 

LƯỢT TRUY CẬP LƯỢT TRUY CẬP

Thống kê truy câp: 8167407

.Hôm nay: 2641
.Hôm qua: 7245
.Trong tuần: 33101
.Tất cả: 8167407

Phát động quần chúng tại các thôn trên địa bàn xã Ea Rôk (12/11/2020)

Thực hiện Quyết định số 37 - QĐ/HU, ngày 29/10/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch số 02– KH/BDV, ngày 30/10/2020 của Ban Dân vận Huyện ủy về việc phát động quần chúng tại xã Ea Rôc từ ngày 02/11//2020 đến 11/11/2020.

Đội công tác 253 huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Ea rôk triển khai nắm tình hình trong nhân dân, tổ chức gặp mặt trưởng điểm nhóm tôn giáo, mục sư và quần chúng nhân dân để tuyên truyền và vận động. Đồng thời phối hợp với ban tự quản các thôn, buôn mời nhân dân các thôn có tình hình phức tạp như Buôn Mthal và thôn 21,22…Để tuyên truyền, giáo dục, cho quần chúng nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước

Hình ảnh được ghi lại tại buổi phát động quần chúng tại xã Ea Rôk

Tại các buổi tuyên truyền tập trung, số lượng người dân tham dự khoảng 300 người. Các hình thức tuyên truyền: chiếu phim tư liệu phát động quần chúng, tuyên truyền miệng. Nội dung tuyên truyền cụ thể như sau:

- Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao truyền thống yêu nước và nâng cao tinh thần cách mạng của nhân dân trong tình hình hiện nay;

- Tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện đúng Luật tín ngưỡng tôn giáo, không tụ tập sinh hoạt đạo trái phép gây mất trật tự an ninh chính trị trên địa bàn;

- Tuyên truyền Quy chế biên giới; Thông tin đến người dân một số tình hình an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn;

- Tuyên truyền một số nội dung về luật đất đai;

- Tuyên truyền Luật hôn nhân và gia đình; Tình trạng tảo hôn và xâm hại tình dục trẻ em;

- Tuyên truyền một số nọi dung về luật giao thông đường bộ;

- Khuyến cáo cho người dân cảnh giác vớiTín dụng đen và phòng chống đuối nước;

- Tuyên truyền một số nội dung trọng tâm Luật tín ngưỡng tôn giáo.

Hình ảnh được ghi lại tại buổi phát động quần chúng tại xã Ea Rôk

Qua đợt phát động quần chúng tại địa bàn xã Ea Rôk, Đoàn công tác đã góp phần từng bước nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về những âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động, thấy rõ bản chất lừa bịp, dụ dỗ của của các thế lực thù địch và một số đối tượng FulRô trá hình đội lốt tôn giáo, nhằm thực hiện âm mưu chiến lược "Diễn biến hòa bình" bạo loạn lật đổ để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Đồng thời thấy được những thành tựu trong quá trình xây dựng và phát triển của đất nước nói chung, của huyện nhà nói riêng, hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hình ảnh được ghi lại tại buổi phát động quần chúng tại xã Ea Rôk

Qua các buổi phát động quần chúng tập trung; qua tuyên truyền, vận động cá biệt, đã làm cho một bộ phận nhân dân hiểu rõ hơn về các chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo. Từ đó tạo sự tin tưởng trong quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước. Tạo lòng tin trong quần chúng nhân dân, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, tham gia các phong trào của địa phương; góp phần làm giàu cho gia đình, xã hội, ổn định cuộc sống, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Hoàng Quang

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm UVBTV, PCT UBND huyện - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: banbientap@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: Fax:

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn