BẢN ĐỒ HUYỆN EASÚP

 

LƯỢT TRUY CẬP LƯỢT TRUY CẬP

Thống kê truy câp: 8167394

.Hôm nay: 2628
.Hôm qua: 7245
.Trong tuần: 33088
.Tất cả: 8167394

Phát huy vai trò mặt trận tổ quốc các cấp trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/2020)

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, tổ chức nhiều phong trào, cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực, nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và của địa phương để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Phát huy những kết quả đó, từ đầu năm 2020 đến nay, MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Vai trò nổi bật nhất được thể hiện đó là, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã làm tốt nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước bằng những kết quả cụ thễ như: Tổ chức tốt ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư; phối hợp tổ chức triển khai tốt các chủ trương, nghị quyết của trung ương và địa phương cho các chức sắc tôn giáo, dân tộc; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở thờ tự của đồng bào dân tộc, tôn giáo được trùng tu, sửa chữa,  phối hợp tổ chức gặp mặt, tuyên dương già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc. Đồng thời, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên các cấp đã tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động, tiêu biểu là việc Mặt trận các cấp  đã chủ động, tích cực phát huy vai trò của mình, ra sức vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", gắn với phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới".  Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã phối hợp tốt với các cấp, các ngành tham gia thực hiện tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, thực hiện chính sách an sinh xã hội, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, thể hiện trách nhiệm công dân. Điều này đã được thể hiện rõ, trong năm 2020, hưởng ứng thư kêu gọi của MTTQ huyện, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân toàn huyện chung tay ủng hộ phòng chống dịch covid và hỗ trợ đồng bào Miền trung bị lũ lụt với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Mặt trận các cấp còn làm tốt việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp như phối hợp tổ chức cho đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri huyện; thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội trong quá trình tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các tổ Đại biểu Hội đồng Nhân dân; cùng chính quyền chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân; phối hợp tuyên truyền, giám sát việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư . Vận động nhân dân giám sát việc thực hiện cải cách hành chính; động viên biểu dương người tốt, việc tốt, tố giác và tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các hành vi tiêu cực; tham gia công tác hòa giải trong nội bộ nhân dân; tổ chức tốt công tác tiếp dân, giám sát, đôn đốc các cơ quan Nhà nước giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Để phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020, ngay từ đầu UBMTTQ huyện cùng mặt trận cơ sở đã tập trung thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh" gắn với các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", "Ngày vì người nghèo". Quan tâm các hình thức tập hợp quần chúng, nhằm thu hút thêm đoàn viên, hội viên vào tổ chức và kết nạp thêm các tổ chức thành viên mới. Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là trí thức tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo; Động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cùng đồng tâm - hiệp lực với Đảng bộ và chính quyền phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, bằng các phong trào hành động cách mạng cụ thể trong phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu hợp pháp; thực hiện tốt công tác xoá đói giảm nghèo; tham gia bảo vệ môi trường, chăm lo sức khoẻ cho nhân dân; quan tâm những người nghèo, bất hạnh trong cuộc sống, đặc biệt là những người tàn tật, người nhiễm chất độc da cam/dioxin; Chú trọng việc vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với cấp ủy và chính quyền; tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân; chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; Mọi hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện phải thực sự đổi mới, bám sát các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, cụ thể hóa các nhiệm vụ bằng các chương trình công tác cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo và tổ chức thực hiện; Tăng cường chức năng hoạt động giám sát, phản biện việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các cơ quan chính quyền các cấp theo quy định; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện  tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; Chú trọng công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan Mặt trận các cấp và đội ngũ cán bộ chuyên trách đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng; mở rộng và tạo điều kiện để phát huy đội ngũ cán bộ không chuyên trách, chuyên gia tư vấn, cộng tác viên cho các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Với tiền đề đã có, tin tưởng rằng công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực, xứng đáng là tổ chức chính trị, cơ quan đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, tập hợp, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và tạo niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Văn Tân

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm UVBTV, PCT UBND huyện - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: banbientap@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: Fax:

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn