BẢN ĐỒ HUYỆN EASÚP

 

LƯỢT TRUY CẬP LƯỢT TRUY CẬP

Thống kê truy câp: 5808685

.Hôm nay: 3914
.Hôm qua: 6002
.Trong tuần: 33125
.Tất cả: 5808685

Tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp (11/03/2020)

Xác định công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, đến nay nhiều cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ để thực hiện Đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra.

Hình ảnh được ghi tại đại Hội chi bộ Thôn 2 Đảng bộ xã Cư Mlan, huyện Ea Súp

Sau thành công Đại hội các chi bộ, huyện ủy tiếp tục tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội các Đảng bộ cơ sở trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lấn thứ XI. Đến thời điểm này, các nội dung Đại hội đều được Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai kỹ càng, khoa học, đúng tiến độ đề ra. Trong đó: Để đảm bảo tiến độ thời gian, Huyện ủy đã tổ chức quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng bộ nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; xây dựng kế hoạch và triển khai tới các Đảng bộ cơ sở trực thuộc thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hình ảnh được ghi tại Đại Hội chi bộ Trường Tiểu Học Trần Quốc Toản Đảng bộ xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp

Để thực hiện thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, trên cơ sở các kế hoạch, Huyện ủy Ea Súp thành lập các tổ công tác, do các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy làm tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy. Trong quá trình kiểm tra, các tổ công tác đã yêu cầu các đảng bộ cơ sở, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Tích cực triển khai thành lập Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, các tổ giúp việc phục vụ đại hội và nhanh chóng đi vào hoạt động. Ban Thường vụ Huyện ủy đã đẩy mạnh việc hướng dẫn cụ thể về công tác chuẩn bị văn kiện, công tác nhân sự trước và trong Đại hội Đảng bộ các cấp; theo đó các cấp ủy Đảng bám sát quy định, quy chế của Đảng và văn bản hướng dẫn của cấp trên và từ đó phải chủ động chuẩn bị dự thảo văn kiện đại hội và lấy ý kiến đóng góp của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, nguyên lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đã nghỉ hưu, các tầng lớp nhân dân, đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học… vào dự thảo văn kiện. Đến nay, qua công tác kiểm tra, về công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ sở trực thuộc đã cơ bản hoàn thành.

Hình ảnh ghi nhận tại chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện

Công tác nhân sự được xem là yếu tố then chốt góp phần tạo nên thành công của đại hội, do đó vấn đề này cũng được Huyện ủy Ea Súp quán triệt chu đáo; trong đó yêu cầu đảng bộ cơ sở trực thuộc tập trung theo dõi, nắm tình hình công tác nhân sự gắn với việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp; bám sát kết quả rà soát quy hoạch hàng năm, các chỉ tiêu về chức danh theo quy định từ đó căn cứ vào đó đề xuất, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt, công tác nhân sự phải chuẩn bị, bảo đảm theo tiêu chuẩn, coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu quy định; chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp uỷ những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới".

Hình ảnh ghi nhận tại chi bộ Ban Quản lý dự an đầu tư xây dựng huyện

Trên các cơ sở kế hoạch, Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Súp cũng đã thống nhất lựa chọn Đảng bộ xã Ea Bung tiến hành đại hội điểm làm cơ sở rút kinh nghiệm. Thống nhất lựa chọn Đảng bộ xã Ea Lê để thực hiện thí điểm chủ trương Đại hội trực tiếp bầu cử Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cùng với thực hiện các nhiệm vụ trong đại hội đảng bộ cơ sở trực thuộc, Đối với công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đến nay Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Súp đã xây dựng các văn bản, thành lập tiểu ban giúp việc; đang tiến hành xây dựng đề án, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị gửi xin ý kiến tại đại hội các cấp ủy trực thuộc bảo đảm đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương,Tỉnh ủy. 

Theo kế hoạch dự kiến, Đại hội Đảng bộ các cơ sở trực thuộc Huyện ủy sẽ hoàn thành xong trong tháng 4 và Đại hội Đảng huyện Ea Súp lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ được tổ chức vào tháng 8/2020.

Đức Hạnh - Ngọc Quynh

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm UVBTV, PCT UBND huyện - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: banbientap@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: Fax:

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn