BẢN ĐỒ HUYỆN EASÚP

 

LƯỢT TRUY CẬP LƯỢT TRUY CẬP

Thống kê truy câp: 9306736

.Hôm nay: 6472
.Hôm qua: 11755
.Trong tuần: 30146
.Tất cả: 9306736

Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (31/03/2021)

Trong 2 ngày 27 và 28/3 Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến đến các điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cơ sở nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hình ảnh các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến của TW tại điểm cầu huyện Ea Súp

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII quán triệt 5 chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Hình ảnh hội nghị trực tuyến của TW được chuyển tiếp tới điểm cầu các xã - huyện Ea Súp

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của Đảng, của mỗi tổ chức Đảng. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và tổ chức Đảng các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, nội dung cơ bản trong các văn kiện đại hội đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước truyền đạt. Trên cơ sở đó tổ chức tốt các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại các địa phương, đơn vị và đến từng cán bộ, đảng viên. Ngay sau hội nghị, các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế. Các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông đại chúng, báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới đông đảo quần chúng nhân dân trong nước và kiều bào ở nước ngoài về những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai lệch, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm "Lấy xây làm chính",… góp phần quan trọng củng cố niềm tin vững chắc vào mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương cần chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng các cấp. Chỉ đạo các cơ quan giảng dạy, nghiên cứu về lý luận chính trị của Đảng, bám sát Nghị quyết, các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng các nội dung, cập nhật, bổ sung hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy lý luận chính trị và xây dựng các đề tài, chương trình nghiên cứu thực hiện. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết một cách thường xuyên. Cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị, lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải chỉ đạo, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết; biểu dương khen thưởng đơn vị làm tốt, nhắc nhở, xử lý theo quy định của Đảng đối với những đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc và không hiệu quả.

Đức Hạnh

 

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm UVBTV, Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: ubnd@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: 02623687476

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn