BẢN ĐỒ HUYỆN EASÚP

 

LƯỢT TRUY CẬP LƯỢT TRUY CẬP

Thống kê truy câp: 8926765

.Hôm nay: 3234
.Hôm qua: 6390
.Trong tuần: 32550
.Tất cả: 8926765

UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác CCHC năm 2020 triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (28/01/2021)

Sáng 27-1, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Văn Nhiệm chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Hình ảnh cuộc họp được truyền trực tuyến với các xã, thị trấn

Năm 2020, huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho nhân dân khi tiếp xúc, giải quyết công việc. Công tác cải cách hành chính được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở triển khai, chỉ đạo, điều hành tích cực, đồng bộ; kịp thời tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người dân các văn bản về công tác CCHC, cải cách TTHC. Qua kiểm tra công tác CCHC đã kịp thời phát hiện và khắc phục những khuyết điểm, hạn chế góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nền hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện. Việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân được nâng cao. Hình thức và nội dung tuyên truyền ngày càng đa dạng, dễ hiểu và được triển khai sâu rộng đến thôn, buôn, tổ dân phố, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân. Đến nay việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các TTHC đối với tổ chức, cá nhân đảm bảo đúng quy định. Trong năm 2020, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện đã tiếp nhận 69.187 hồ sơ TTHC, đã giải quyết đúng hạn 69.187 hồ sơ. Đặc biệt trong năm, UBND huyện triển khai giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống iGate, qua đó đã tiếp nhận, giải quyết và trả 2.842 hồ sơ qua hệ thống, đạt tỷ lệ 4,8%, trong đó, hồ sơ TTHC mức độ 3 có 2.542 hồ sơ, đạt 4,3%, mức độ 4 đạt 0,5% với 300 hồ sơ được giải quyết. Kết quả, công tác cải cách hành chính của huyện đã được UBND tỉnh kiểm tra, đánh giá với tổng điểm 73,9/80, đứng thứ 9 toàn tỉnh.

Đến nay, 100% cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; trên 95% tỷ lệ văn bản được trao đổi dưới dạng điện tử giữa các cơ quan nhà nước; 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và cấp xã đã được cấp thư điện tử công vụ; 95% văn bản đến và đi được các cơ quan, đơn vị xử lý qua môi trường mạng. Việc áp dụng Hệ thống iGate trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện đã xây dựng và áp dụng được các quy trình giải quyết công việc một cách khoa học; từng bước cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ, công chức, phòng ban, giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả; đơn giản hóa các quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức.

Hình ảnh đại diện lãnh đạo xã phát biểu tại cuộc họp truyền trực tuyến

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, các xã, thị trấn đã có những ý kiến tham luận đề nghị UBND huyện tập trung vào 2 nội dung: Trước mắt tổ chức thi tuyển công chức cấp xã, để bổ sung vào các vị trí còn thiếu, nhất là các vị trí trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính, quan tâm tới công tác bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo yêu câu trong công tác CCHC. Bên cạnh đó, cần đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị, xây dựng phòng tiếp dân cấp xã để nâng cao hơn nữa hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách hành chính năm 2021, UBND huyện đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, gồm:

Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 và lộ trình 2021-2030; Triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo chế độ một cửa tại Trung tâm hành chính huyện; Nâng cao chất lượng thực hiện giám sát hoạt động tiếp nhận và trả kết quả theo chế độ một cửa của UBND huyện và UBND các xã thị trấn; Chú trọng công tác chỉ đạo điều hành, đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc ban hành, công khai, minh bạch thủ tục hành chính; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi và hiệu quả nhất.

Hình ảnh tại điểm cầu trực tuyến UBND huyện với các xã, thị trấn

Để thực hiện thành công 6 nhiệm vụ trên, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn tập trung vào 5 giải pháp cơ bản như: Ra soát, đánh giá lại các thủ tục hiện hành; công khai hóa thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; tang cường áp dụng công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ thong tin trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ; tang cường công tác thanh tra, kiểm tra quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Nhiệm ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị trong công tác CCHC, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện nghiêm túc đánh giá, nhìn nhận để có giải pháp khắc phục kịp thời. Trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; tăng cường tuyên truyền những điển hình tiên tiến; nâng cao trách nhiệm tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống hóa văn bản bảo đảm sự đơn giản, minh bạch; tăng cường kiểm soát TTHC; sắp xếp, kiện toàn bộ máy, đào tạo, nâng cao kỹ năng, trình độ cho cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân trong điều kiện mới với đòi hỏi ngày càng cao cả về năng lực, trình độ, thái độ phục vụ, góp phần cùng với huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng.

Văn Tân - Ngọc Quynh

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm UVBTV, Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: ubnd@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: 02623687476

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn