BAN BIÊN TẬP BAN BIÊN TẬP

Danh Sách Ban Biên Tập (21/09/2016)

1. Danh sách Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện.

STT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh trong Ban biên tập

01

Nguyễn Văn Nhiệm

UVBTV, Quyền Chủ tịch UBND huyện

Trưởng ban

02

Bùi Đình Yên

Trưởng Đài TT-TH huyện

Phó Trưởng ban Thường trực

03

Bùi Văn Thăng

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

Phó Trưởng ban

04

Nguyễn Văn Cừ

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Thành viên

05

Trương Văn Thịnh

UVBTV,Chánh Văn phòng Huyện ủy

Thành viên

06

Phạm Xuân Huy

Trưởng phòng VHTT 

Thành viên

 

2. Quyết định ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Đăk Lắk. 

3. Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ea súp.

4. Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử và hoạt động của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ea Súp.

5. Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ea Súp.

/documents/10179/1566173/3669q%C4%91_ban%20bien%20tap%20CTT%C4%90T%202020.PDFABC

Các tin khác

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm UVBTV, PCT UBND huyện - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: banbientap@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: Fax:

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn