Bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (09/04/2021)

Đoàn công tác Ban chỉ đạo bầu cử huyện kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử (08/04/2021)

Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong năm 2021

Kiểm tra công tác bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (08/04/2021)

Ủy ban bầu cử huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại các xã, thị trấn

Hội nghị hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 2016 huyện Ea Súp (22/03/2021)

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ea Súp đã tổ chức hội nghị về hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc huyện Ea Súp tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai (21/03/2021)

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ea Súp tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Ea Súp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (03/03/2021)

UBMTTQVN huyện vừa triển khai hướng dẫn về công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tăng cường công tác Giám sát chặt chẽ hoạt động bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp (11/03/2021)

uộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp hiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ diễn ra trong ngày 23/5/2021, UBMTTQVN huyện sẽ tiến hành 3 đợt giám sát, kiểm tra công tác bầu cử

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm UVBTV, Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: ubnd@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: 02623687476

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn