Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
Thống kê hồ sơ
Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Cập nhật lúc: 10/04/2024

“Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới” trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị  từ Trung ương đến các địa phương; các cấp uỷ đảng, chính quyền đã vào cuộc và tạo được sự chuyển biến rõ rệt, đạt được những thành tích quan trọng trên các lĩnh vực.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn về ATTP cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước và hội nhập quốc tế. Bước đầu hình thành các vùng nguyên liệu sạch và chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; đấu tranh phòng chống gian lận thương mại trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm từng bước đạt được những thành tựu. Nhận thức và trách nhiệm của người tiêu dùng được nâng cao. Công tác tuyên truyền, thanh, kiểm tra về ATTP được tăng cường, góp phần ngăn chặn kịp thời, giảm nguy cơ mất an toàn thực phẩm, đặc biệt là giảm các vụ ngộ độc lớn trên địa bàn. Tuy nhiên, bên cạch các thành tựu đã đạt được, công tác bảo đảm ATTP còn bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế. Xuất hiện việc nhập lậu một số thực phẩm nguy hại, nhiều loại thực phẩm với hình thức kinh doanh mới (như kinh doanh, quảng cáo, buôn bán hàng trên online và các nền tảng số) rất khó để quản lý. Năng lực hậu kiểm còn hạn chế; thiếu hụt lực lượng triển khai, nhất là cấp huyện, cơ sở…hiện nay một vài địa phương trên cả nước vẫn còn xảy ra tình trạng ngộ độc ở một số trường học, do các em học sinh ăn sáng, ăn quà rong trước cổng trường, loại hình này chưa được các cơ quan chức năng địa phương quan tâm, kiểm soát thường xuyên.

An ninh, an toàn thực phẩm là vấn đề hệ trọng, cấp bách và lâu dài; tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ nhân dân, chất lượng giống nòi dân tộc. Ngày 21/10/2022, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-TW của Ban Bí thư về “Tăng cường bảo đảm an ninh ATTP trong tình hình mới”. Để tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an ninh ATTP, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, người quản lý, người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm; Đáp ứng ngày càng cao hơn trong công tác bảo đảm an ninh, ATTP, Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP đã chọn chủ đề “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 là: “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 364/KH-BCĐTƯATTP, ngày 27/3/2024 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND, ngày 03/04/2024 về việc Triển khai các hoạt động thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024; Uỷ ban nhân dân huyện Ea Súp đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND, ngày 05/04/2024 về việc Triển khai các hoạt động thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024, với phương châm thực hiện đồng bộ từ huyện đến các thôn, buôn, tổ dân phố.

Thực trạng trên đã và đang đặt ra các yêu cầu mới đó là: đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, nhất là tại cơ sở từ thôn, buôn, tổ dân phố trong đảm bảo an ninh, ATTP. Mục đích, yêu cầu trọng tâm Tháng hành động là:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm (ATTP); đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, ATTP.

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, ATTP; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, ATTP; nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

3. Nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

 

 

 

Trịnh Văn Thế
In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

ipv6 ready