BẢN ĐỒ HUYỆN EASÚP

 

LƯỢT TRUY CẬP LƯỢT TRUY CẬP

Thống kê truy câp: 10498277

.Hôm nay: 4920
.Hôm qua: 16082
.Trong tuần: 50591
.Tất cả: 10498277

Hội nghị đánh giá thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quý I (07/05/2020)

Chiều ngày 6 – 5 Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện đã tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quý I và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2020. Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Bí thư – Chủ tịch HĐND – Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND – Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện chủ trì hội nghị

Trong quý I Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện đã chỉ đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp, các xã thị trấn tiếp tục tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Pháp lệnh, Nghị định, Kết luận, Nghị quyết trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; gắn việc thực hiện quy chế với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 các xã, thị trấn đã gắn việc thực hiện nhiệm vụ với Đại hội Đảng các cấp, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tập trung xây dựng kế hoạch các nguồn thu theo quy định của Nhà nước, địa phương, thông báo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND xã, thị trấn năm 2020, phê duyệt chương trình phát triển kinh tế xã hội; tập trung việc cứu đói cho nhân dân đúng đối tượng, thực hiện tốt chính sách cho người có công, người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số. Trong thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP, các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo" và công tác dân vận chính quyền; 100% cơ quan, đơn vị phối hợp với công đoàn cùng cấp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đầu năm để thông qua kế hoạch, chương trình công tác năm; gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với thực hiện Luật cán bộ, công chức; tổ chức triển khai công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020. Thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP các doanh nghiệp đã công khai cho tập thể công nhân được biết, chế độ chính sách đối với người lao động theo quy đinh của Nhà nước và thỏa ước theo hợp đồng lao động.

Toàn cảnh hội nghị đánh giá thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quý I/2020

Hội nghị đã thảo luận đánh giá những ưu điểm, hạn chế, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trong quý II như: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về xây dựng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với tuyên truyền trước trong, sau Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục triển khai có hiệu quả Pháp lệnh34/2007/PL-UBTVQH11, Nghị định 04/2015/NĐ-CP, Nghị định 60/2013/NĐ-CP; xây dựng kế hoạch chương trình tập huấn…

Kết luận hội nghị ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Bí thư – Chủ tịch HĐND – Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện nhấn mạnh và yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến: tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện kiểm tra giám sát trong năm 2020; thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo; thường xuyên duy trì công tác đối ngoại nhân dân; luôn bám sát cơ sở để nắm tình hình và dư luận xã hội; xây dựng 1 đơn vị điểm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở;

Đức Hạnh

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: ubnd@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: 02623687476

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn