BẢN ĐỒ HUYỆN EASÚP

 

LƯỢT TRUY CẬP LƯỢT TRUY CẬP

Thống kê truy câp: 11762859

.Hôm nay: 5426
.Hôm qua: 8459
.Trong tuần: 13885
.Tất cả: 11762859

Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (28/07/2022)

Ngày 27/7, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và  triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Ông Phạm Thuỷ Tiên - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện phát biểu 

Trong 6 tháng đầu năm, Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về QCDC ở cơ sở, gắn với triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Các xã, thị trấn chú trọng thực hiện pháp lệnh 34/2007/UBTVQH11, nêu cao trách nhiệm tiếp dân, qua đó, đã tổ chức được 57lượt với 53 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đất đai, các chế độ chính sách… và đã có 48 đơn được tiếp nhận và xử lý; các hạng mục đầu tư, địa điểm xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn vốn 135, vốn xây dựng NTM các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh trong năm 2022 đã được công khai tại các hội nghị được nhân dân đồng thuận trước khi triển khai. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với các phong trào thi đua yêu nước, chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới.

Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập triển khai quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện QCDC của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Gắn việc thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của chính phủ với phong trào thi đua " Dân vận khéo" và công tác Dân vận chính quyền. Trong 6 tháng đầu năm, việc thực hiện QCDC ở cơ sở được nâng lên đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo việc làm, quyền và lợi ích, nâng cao thu nhập cho người lao động.Việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các xã, thị trấn đã tạo thành nề nếp, nêu cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ.

Hình ảnh Quang cảnh Hội nghị

Bên cạnh nhưng kết quả đạt được, việc thực hiện QCDC ở cơ sở vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Công tác phổ biến, quán triệt QCDC có lúc, có nơi chưa thường xuyên, dẫn đến nhân dân hiểu biết về QCDC ở cơ sở còn ít, chưa phát huy hết vai trò, quyền làm chủ của mình; Việc thực hiện QCDC trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có thời điểm còn mang tính hình thức; Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở một số xã, thị trấn chưa phát huy trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện QCDC tại địa phương; chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở thông, buôn, TDP, trường học; chưa phát huy hết vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể ở cơ sở…

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Tham mưu cấp uỷ chỉ đạo việc thực hiện QCDC  ở cơ sở, đặc biệt là vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan đơn vị; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh 34/2007/UBTVQH11, các Nghị định của Chính phủ về thực hiện QCDC;Xây dựng kế hoạch tập huấn về QCDC ở cơ sở; thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch đã xây dựng đầu năm …

Trang Vũ

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: ubnd@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: 02623687476

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn