BẢN ĐỒ HUYỆN EASÚP

 

LƯỢT TRUY CẬP LƯỢT TRUY CẬP

Thống kê truy câp: 11285414

.Hôm nay: 5901
.Hôm qua: 6987
.Trong tuần: 39586
.Tất cả: 11285414

Họp mở rộng thành viên uỷ ban huyện khoá XI (14/06/2022)

Ngày 13/6, UBND huyện tổ chức họp mở rộng thành viên uỷ ban huyện khoá XI. Ông  Nguyễn Văn Nhiệm - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Chủ tịch UBND huyện Chủ trì phiên họp

Để lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, đồng chí Nguyễn Văn Nhiệm- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các ban ngành liên quan chủ động rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất lâm nghiệp sang mục đích khác, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt là mục tiêu thu hút người dân tại chỗ tham gia vào các hoạt động của dự án để tăng thu nhập, giải quyết việc làm, an sinh xã hội; yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với cá nhân và tổ chức vi phạm, đồng thời thu hồi diện tích rừng, đất lâm nghiệp vi phạm pháp luật, hoặc không thực hiện đúng dự án được phê duyệt; Kiểm tra diện tích rừng hiện có, trong đó, tập trung chủ yếu vào diện tích rừng tự nhiên; Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan rà soát diện tích rừng và đất lâm nghiệp bị lấn chiếm tại các tiểu khu 267,268 trên địa bàn xã Ea bung để tiếp tục có phương án giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ổn định. Kiên quyết điều tra, xử lý thích đáng và thanh lý hợp đồng khoán bảo vệ rừng đối với tổ chức, cá nhân đã nhận khoán bảo vệ rừng nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra phá rừng, khai thác trái phép rừng và vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng; yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền các chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng, nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, về tiết kiệm sử dụng tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên rừng với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương….

Quảng cảnh phiên họp

Các thành viên tham dự cuộc họp đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý bảo vệ rừng tại địa phương như: Sự phối hợp giữa chủ rừng, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng chưa được thường xuyên, đồng bộ và chặt chẽ. Tình trạng xâm hại rừng, lấn chiếm rừng, khai thác, mua bán lâm sản trái phép vẫn còn diễn ra, đặc biệt tình trạng phá rừng, xây dựng công trình trái phép trên đất lâm nghiệp hiện đang diễn ra phức tạp tại khu vực các tiểu khu....

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn văn Nhiệm- Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tích cực triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác quản lý bảo vệ rừng. đồng thời  đẩy nhanh công tác cưỡng chế thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm tại tiểu khu 267, 268 xã Ea Bung.

Trang Vũ

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: ubnd@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: 02623687476

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn