BẢN ĐỒ HUYỆN EASÚP

 

LƯỢT TRUY CẬP LƯỢT TRUY CẬP

Thống kê truy câp: 11051641

.Hôm nay: 5398
.Hôm qua: 5965
.Trong tuần: 32976
.Tất cả: 11051641

Tổng kết sản xuất nông nghiệp và công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường (14/01/2022)

Vừa qua, tại phòng họp số 1 UBND huyện, đồng chí Phạm Công Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì Hội nghị Tổng kết sản xuất nông nghiệp và công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường năm 2021, triển khai công tác năm 2022.

Hình ảnh quang cảnh hội nghị 

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2021; Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đạt 51.953 ha/50.741 ha kế hoạch, đạt 102,39% KH, tăng 556 ha so với năm 2020; tổng sản lượng lương thực đạt 136.900 tấn/143.529 tấn KH, đạt 95,38% KH. Diện tích các loại cây trồng chính trên địa bàn huyện về cơ bản ổn định. Công tác chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng được đẩy mạnh, giống mới, giống tốt được sản xuất đại trà góp phần tăng năng suất nhất là các giống lúa mới, giống Ngô lai; công tác khuyến nông được tăng cường; việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất được mở rộng. Mặc dù năm 2021, xuất hiện một số loại dịch bệnh trên vật nuôi như; dịch tả lợn châu phi, Cúm gia cầm H5N6 … song nhìn chung nghành chăn nuôi tiếp tục phát triển theo chiều hướng thuận lợi, đàn gia súc gia cầm tương đối ổn định. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật được thực hiện hiệu quả qua đó dù tại một số địa phương có phát sinh dịch bệnh song đã được ngăn chặn kịp thời, đối với lĩnh vực thủy sản năm 2021, tổng diện tích mặt nước là 2.628 ha, sản lượng khai thác đạt 1.112 tấn đạt 104% so với KH, Trong đó: sản lượng nuôi trồng đạt 419 tấn và sản lượng khai thác tự nhiên ước đạt 693 tấn. Kinh tế trang trại và kinh tế tập thể có những bước phát triển tích cực. Công tác chuyển giao Khoa học - kỹ thuật tiếp tục được triển khai hiệu quả, trong năm 2021 đã tổ chức 20 lớp tập huấn cho nông dân về kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi tại các xã, thị trấn thu hút 600 người tham gia. Chương trình xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được huyện quan tâm thực hiện hiệu quả, đến nay có 09/09 xã ước đạt 124/171 tiêu chí. Bình quân đạt 13,77 tiêu chí/xã…

Hình ảnh điểm cầu trực tuyến các xã, thị trấn

Trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, Năm 2021, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, công tác cải cách các thủ tục hành chính trong giải quyết công việc có liên quan đến đất đai được  thực hiện công khai minh bạch, giải quyết các đơn thư, kiến nghị của người dân kịp thời, công tác kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai được tăng cường, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai được nâng lên rõ rệt. Kết quả: trong năm 2021, đã tiếp nhận được 5.940 hồ sơ về đất đai, trong đó có: 157 hồ sơ đăng ký cấp GCNQSD đất lần đầu; 323 hồ sơ đăng ký cấp đổi, cấp lại GCNQSD đất; 2.970 hồ sơ đăng ký biến động về đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện; 1.552 hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm và 938 phiếu yêu cầu khai thác dữ liệu và cung cấp trích lục theo bản đồ địa chính. Đã giải quyết được 5.629 hồ sơ; còn lại 442 hồ sơ đang giải quyết. Tiếp nhận 32 lượt đơn thư của công dân kiến nghị, phản ánh về đất đai, yêu cầu giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất, kiến nghị, khiếu nại về cấp Giấy CNQSD đất, bồi thường giải phóng mặt bằng; đã tham mưu xử lý, giải quyết 31/37 đơn, đạt tỷ lệ 84%, còn lại 06 đơn đang xác minh giải quyết theo quy định. Làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản. Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường được tăng cường, chất lượng môi trường trên địa bàn được đảm bảo, những vấn đề bức xúc về thu gom, xử lý rác thải, chất thải trong chăn nuôi, vi phạm về bảo vệ môi trường được kiểm soát và tập trung giải quyết. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phạm Công biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua của nghành Nông nghiệp và ngành tài nguyên môi trường huyện. Đồng thời yêu cầu hai đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu UBND huyện tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc trong quá trình tổ chức thực hiện; triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2022.

Sỹ Hưng

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: ubnd@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: 02623687476

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn