BẢN ĐỒ HUYỆN EASÚP

 

Thông tin lãnh đạo Tổ chức cơ sở Đảng (08/11/2016)

 

 

STT

ĐẢNG BỘ, CHI BỘ

CHỨC VỤ

 

ĐẢNG BỘ XÃ CƯ MALAN

1

Lê Thanh Quảng

HUV, Bí thư Đảng ủy

2

 Phạm Ngọc Thủ

Phó bí thư Đảng ủy

3

Nguyễn Xuân Hà

Phó bí thư Đảng ủy

 

ĐẢNG BỘ XÃ EA BUNG

4

Phan Thanh Pha

HUV, Bí thư Đảng ủy

5

Nguyễn Xuân Vĩnh

Phó bí thư Đảng ủy

6

Bùi Đức Hạnh

Phó bí thư Đảng ủy

 

ĐẢNG BỘ XÃ IA RVÊ

7

Lê Thanh Hải

HUV, Bí thư Đảng ủy

8

Trần Lệ Thủy

Phó bí thư Đảng ủy

9

Cao Minh Lự

Phó bí thư Đảng ủy

 

ĐẢNG BỘ XÃ IA JLƠI

10

Nguyễn Văn Hải

HUV, Bí thư Đảng ủy

11

Lê Vĩnh Tưởng

Phó bí thư Đảng ủy

12

Phạm Văn Long

Phó bí thư Đảng ủy

 

ĐẢNG BỘ XÃ IA LỐP

13

Ngô Văn Thắng

HUV, Bí thư Đảng ủy

14

Nguyễn Công Danh

Phó bí thư Đảng ủy

15

Hà Văn Thanh

Phó bí thư Đảng ủy

 

ĐẢNG BỘ XÃ EA RỐC

16

Nguyễn Thị Huyền

HUV, Bí thư Đảng ủy

17

Hà Văn Đường

Phó bí thư Đảng ủy

18

Đinh Xuân Đồng

Phó bí thư Đảng ủy

 

ĐẢNG BỘ XÃ YA TỜ MỐT

19

Nguyễn Văn Cừ

HUV, Bí thư Đảng ủy

20

Bùi Duy Sách

Phó bí thư Đảng ủy

21

Phương Khánh Giang

Phó bí thư Đảng ủy

 

ĐẢNG BỘ XÃ EA LÊ

22

Nguyễn Văn Hoa

HUV, Bí thư Đảng ủy

23

Đặng Phú Bình

Phó bí thư Đảng ủy

24

Hồ Giác

Phó bí thư Đảng ủy

 

ĐẢNG BỘ XÃ CƯ KBANG

25

Lê Thị Chinh

HUV, Bí thư Đảng ủy

26

Đàm Văn Hà

Phó bí thư Đảng ủy

 

ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN EA SÚP

27

Đặng Công Tạo

HUV, Bí thư Đảng ủy

28

Trần Hải Long

Phó bí thư Đảng ủy

29

Nguyễn Thanh Bình

Phó bí thư Đảng ủy

 

ĐẢNG BỘ CƠ QUAN ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

30

Y Bin Siu

Bí thư Đảng ủy

31

Nguyễn Văn sáu

Phó bí thư Đảng ủy

32

Cao Hữu Toan

Phó bí thư Đảng ủy

 

ĐẢNG BỘ CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN

33

Nguyễn Văn Đông

Bí thư Đảng ủy

34

Phạm Công

Phó bí thư Đảng ủy

35

Lê Kim Thông

Phó bí thư Đảng ủy

 

ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ HUYỆN

36

Nguyễn Hoàng Giang

Bí thư Đảng ủy

37

Nguyễn Trãi

Phó bí thư Đảng ủy

 

ĐẢNG BỘ CÔNG AN  HUYỆN

38

Phạm Văn Sơn

Bí thư Đảng ủy

39

Hoàng Công Sỹ

Phó bí thư Đảng ủy

              CHI BỘ TRƯỜNG THPT EA SÚP

40

Dương Cao Nguyên

Bí Thư chi bộ trường THPT Ea Súp

41

Hứa Văn Thành

Phó bí thư chi bộ trường THPT Ea Súp

 

CHI BỘ TRƯỜNG THPT EA RỐC

42

Lê Quang Trường

Bí thư Chi bộ trường THPT Ea Rốc

43

Nguyễn Thắng

Phó bí thư Chi bộ trường THPT Ea Rốc

 

CHI BỘ TRƯỜNG GD THƯỜNG XUYÊN

44

Nguyễn Thị Hồng Phượng

Bí thư Chi bộ trường GD Thường xuyên

45

Lê Đinh Quý

Phó bí thư Chi bộ trường GD Thường xuyên

 

CHI BỘ TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ

46

Hồ Dũng

Bí thư Chi bộ trường PTDT Nội trú

47

Lê Văn Ngân

Phó bí thư Chi bộ trường PTDT Nội trú

 

CHI BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA

48

Nguyễn Thị Lý

Bí thư Chi bộ bệnh viện Đa khoa

49

Phạm Văn Hạnh

Phó bí thư Chi bộ bệnh viện Đa khoa

 

CHI BỘ TRUNG TÂM Y TẾ

50

Nguyễn Viết Hữu

Bí thư Chi bộ Trung tâm y tế

51

Vũ Đức Năm

Phó bí thư Chi bộ Trung tâm y tế

 

CHI BỘ CÔNG TY LÂM NGHIỆP EA H' MƠ

52

Huỳnh Văn Mến

Bí thư Chi bộ công ty Lâm nghiệp Ea H'Mơ

53

Phạm Văn Thảo

Phó bí thư Chi bộ công ty Lâm nghiệp Ea H'Mơ

 

CHI BỘ CÔNG TY LÂM NGHIỆP IA LỐP

54

Lê Quang Tuyến

Bí thư Chi bộ công ty Lâm nghiệp Ia Lốp

55

Đinh Nho Đài

Phó bí thư Chi bộ công ty Lâm nghiệp Ia Lốp

 

CHỊ BỘ CÔNG TY LÂM NGHIỆP RỪNG XANH

56

Lê Văn Khuyên

Bí thư Chi bộ công ty Lâm nghiệp Rừng xanh

57

Lang Văn Tăng

Phó bí thư Chi bộ công ty Lâm nghiệp Rừng xanh

 

CHI BỘ CÔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP CHƯ MA LANH

58

Nguyễn Văn Quyết

Bí thư Chi bộ công ty Lâm nghiệp Chư Ma Lanh

59

Dương Đức Hạnh

Phó bí thư Chi bộ công ty Lâm nghiệp Chư Ma Lanh

 

CHI BỘ CHI NHÁNH QLKTCT THỦY LỢI

60

Nguyễn Đình Dũng

Bí thư Chi bộ chi Nhánh QLKCT Thủy lợi 

61

Nguyễn Chung Thư

Phó bí thư Chi bộ chi Nhánh QLKCT Thủy lợi 

 

CHI BỘ NGÂN HÀNG NN-PTNT

62

Nguyễn Văn Thơ

Bí thư Chi bộ Ngân hàng NN- PTNT

63

Hoàng Đình Sơn

Phó bí thư Chi bộ Ngân hàng NN- PTNT

 

CHI BỘ KHO BẠC

64

Nguyễn Thị Hồng

Bí thư Chi bộ Kho bạc

65

Nguyễn Ngọc Hưng

Phó bí thư Chi bộ Kho bạc

 

CHI BỘ NGÂN HÀNG CSXH

66

Bùi Văn Trung

Bí thư Chi bộ Ngân hàng CSXH

67

Nguyễn Phan Hoài Hưng

Phó bí thư Chi bộ Ngân hàng CSXH

 

CHỊ BỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

68

Vũ Thị Thơ

Bí thư Chi bộ Bảo hiểm xã hội

69

Nguyễn Đình Minh

Phó bí thư Chi bộ Bảo hiểm xã hội

 

CHI BỘ DÂN SỐ - BƯU ĐIỆN

70

Đinh Thị Kim Hoa

Bí thư Chi bộ Dân số, Bưu điện

71

 

Phó bí thư Chi bộ Dân số, Bưu điện

 

CHI BỘ CHI CỤC THUẾ

72

Phan Đức Sáu

Bí thư Chị bộ chi Cục thuế

73

Nguyễn Công Quang

Phó bí thư Chị bộ chi Cục thuế

 

CHI BỘ HẠT KIỂM LÂM

74

 

Bí thư Chi bộ Hạt kiểm lâm

75

Huỳnh Xuân Vỹ

Phó bí thư Chi bộ Hạt kiểm lâm

 

CHI BỘ THỐNG KÊ

76

Nguyễn Minh Tăng

Bí thư Chi bộ Thống kê

77

 

Phó bí thư Chi bộ Thống kê

 

CHI BỘ THI HÀNH ÁN

78

Hoàng Văn Trung

Bí thư Chi bộ Thi hành án

79

Nguyễn Hữu Năm

Phó bí thư Chi bộ Thi hành án

 

CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT

80

Nguyễn Tất Hoàn

Bí thư Chi bộ Viện kiểm sát

81

Phạm Thị Khang

Phó bí thư Chi bộ Viện kiểm sát

 

CHI BỘ TÒA ÁN

82

Nguyễn Ngọc Sâm

Bí thư Chi bộ Tòa án

83

Phạm Trung Kiên

Phó bí thư Chi bộ Tòa án

 

CHI BỘ HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP

84

Nguyễn Xuân Thúy

Bí thư Chi bộ hỗ trợ Nông nghiệp

85

Phạm Văn Mợi

Phó bí thư Chi bộ hỗ trợ Nông nghiệp

 

CHI BỘ TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

86

Nguyễn Văn Huân

Bí thư Chi bộ trung tâm Bồi dưỡng chính trị

87

 

Phó bí thư Chi bộ trung tâm Bồi dưỡng chính trị

 

CHI BỘ CHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

88

Lê Phạm Bình

Bí thư Chi bộ chánh Văn phòng đăng ký Đất đai

89

 

Phó bí thư Chi bộ chánh Văn phòng đăng ký Đất đai

 

CHI BỘ TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

90

Đinh Tiến Dũng

Bí thư Chi bộ trung tâm Phát triển quỹ đất

91

 

Phó bí thư Chi bộ trung tâm Phát triển quỹ đất

 

 

 

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: ubnd@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: 02623687476

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn