BẢN ĐỒ HUYỆN EASÚP

 

lượt truy cập lượt truy cập

Thống kê truy câp: 9751060

.Hôm nay: 26782
.Hôm qua: 10953
.Trong tuần: 47210
.Tất cả: 9751060

Cơ Cấu, chức năng nhiệm vụ của ban thường vụ huyện ủy Cơ Cấu, chức năng nhiệm vụ của ban thường vụ huyện ủy

1. Cơ cấu tổ chức

Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 12 đồng chí:

- Bí thư Huyện ủy;

- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy;

- Phó Bí thư Huyện ủy phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện;

- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;

- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy;

- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy;Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện

- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy;

- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện;

- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự huyện;

- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện.

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của Huyện ủy và lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ.

- Căn cứ vào nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Huyện ủy triển khai thảo luận và quyết định về chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, công tác tổ chức cán bộ, chỉ đạo công tác quy hoạch tổng thể của huyện trên các lĩnh vực. Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh (kế hoạch hàng năm, 5 năm và 10 năm); quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, đơn vị hành chính trình Huyện ủy.

- Thảo luận và quyết định chủ trương đầu tư các dự án, công trình trọng điểm, tổng thu - chi cân đối ngân sách hàng năm, vấn đề liên quan đến tôn giáo và chính sách dân tộc, các chủ trương, chính sách quan trọng của địa phương.

- Quyết định về công tác tổ chức và cán bộ của huyện theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Huyện ủy về phân cấp quản lý cán bộ; quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, bầu cử, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ.

- Quyết định kết nạp đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức, xóa tên đảng viên, xem xét quyết định kỷ luật và giải quyết khiếu nại về kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên; xét và quyết định công nhận tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, chất lượng cán bộ, đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy. Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về những chương trình, chuyên đề công tác hoặc nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của Đảng bộ.

- Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể, chia tách, tiếp nhận, chuyển giao các TCCS Đảng theo qui định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn thực hiện cấp ủy của cấp trên; cho chủ trương về việc thành lập mới, sáp nhập hoặc giải thể các đơn vị hành chính thuộc huyện.

- Quyết định phân công công tác đối với các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Huyện ủy viên.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Huyện ủy theo Điều 30 và Điều 32 của Điều lệ Đảng; xem xét, quyết định và đề nghị thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên theo thẩm quyền.

- Kiểm tra các cấp, các ngành và sơ kết, tổng kết việc thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các mặt công tác xây dựng Đảng và chính quyền; các hoạt động kinh tế - xã hội, công tác nội chính và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Chỉ đạo việc làm thí điểm để rút kinh nghiệm những vấn đề lớn và mới.

- Những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Huyện ủy nhưng vì yêu cầu cấp bách, không kịp họp Huyện ủy, thì Ban Thường vụ Huyện ủy họp thảo luận, quyết định và báo cáo với Huyện ủy trong kỳ họp gần nhất.

- Chuẩn bị nội dung và triệu tập các kỳ họp của Huyện ủy. Thay mặt Huyện ủy báo cáo các mặt công tác theo định kỳ hoặc đột xuất với cấp trên và thông báo cho các cấp ủy trực thuộc theo quy định của Điều lệ Đảng.

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: ubnd@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: 02623687476

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn