BAN BIÊN TẬP BAN BIÊN TẬP

Danh Sách Ban Biên Tập (21/09/2016)

1. Danh sách Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện.

STT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh trong Ban biên tập

01

Phạm Công

UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện

Trưởng ban

02

 

Trưởng Đài TT-TH huyện

Phó Trưởng ban Thường trực

03

Bùi Văn Thăng

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

Phó Trưởng ban

04

Nguyễn Văn Cừ

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Thành viên

05

Trương Văn Thịnh

UVBTV,Chánh Văn phòng Huyện ủy

Thành viên

06

07

Nguyễn Chiến Thắng

Nguyễn Hoàng Phú Mỹ Gia

Trưởng phòng VH-TT 

Phó CVP HĐND và UBND huyện

Thành viên

Thư ký BBT

 

2. Quyết định ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Đăk Lắk. 

3. Quyết định kiện toàn Ban biên tập CTTĐT huyện số 1853

4. Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử và hoạt động của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ea Súp.

5. Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ea Súp.

6.  Quyết định số 16/QĐ-UBND

 

Các tin khác

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: ubnd@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: 02623687476

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn