LƯỢT TRUY CẬP LƯỢT TRUY CẬP

Thống kê truy câp: 11687729

.Hôm nay: 5354
.Hôm qua: 9016
.Trong tuần: 32368
.Tất cả: 11687729

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
Cấp thực hiện Cấp huyện
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường

Nội dung

a) Trình tự thực hiện:

     Bước 1: Người xin giao đất hoặc xin thuê đất chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

     Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

     Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp thẩm định hoặc gửi xin ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc tổ chức kiểm tra thực địa.

     Bước 4: Trả kết quả cho người xin giao đất hoặc xin thuê đất tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

     Thời gian nhận và trả hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết).

     Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

     (Quy định tại Khoản 4 Điều 61 và Khoản 1 Điều 68 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.)

     b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

     c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

     Nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

     - Đơn xin giao đất, cho thuê đất.

     - Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất).

     (Quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT)

     d) Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

     (Quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 68 và khoản 4 Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP)

     đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

     e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

     - Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

     - Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

     (Quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP)

     f) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất.

     (Quy định tại Điều 7 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT)

     g) Lệ phí (nếu có):

     Mức thu:

     - Diện tích từ 5.000 m2 trở xuống: 450.000đồng

     - Diện tích trên 5.000 m2 đến 10.000 m: 900.000đồng

     - Diện tích trên 10.000 m2 đến 50.000 m: 1.500.000đồng

     - Diện tích trên 50.000 m: 3.000.000đồng

     (Quy định tại tiết 2 điểm b khoản 7 Mục I của danh mục về mức thu các loại phí và lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 117/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk).

     h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.

     i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

     k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

     - Luật Đất đai năm 2013.

     - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.

     - Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

     - Nghị quyết số 117/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Quy định về mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: ubnd@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: 02623687476

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn