Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2)

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền tạo chuyển biến tích cực trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (25/10/2021)

Ban tuyên giáo huyện ủy ban hành công văn số 100-CV/BTGHU,về “Tăng cường công tác tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (14/10/2021)

Đoàn Thanh niên xã Ea Bung vừa tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng ủy xã Cư Mlan triển khai nhiều chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (06/05/2021)

hực hiện chỉ thị 05CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (14/06/2021)

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Những chuyển biến tích cực trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020 (12/01/2021)

Ngày 15-5-2016, Bộ chính trị ban hành chỉ thị số 05/CT-TW về :“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc (13/11/2020)

Mặt trận tổ quốc các cấp toàn huyện đã tích cực đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong cộng đồng dân cư với nhiều hình thức phong phú, đa dạng,

Hội thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp và kể chuyện tấm gương, đạo đức, phong cách của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/05/2020)

Huyện đoàn Ea Súp vừa tổ chức Hội thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp và kể chuyện tấm gương, đạo đức, phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2020

Ban tuyên giáo Huyện ủy Hướng dẫn báo chí tuyên truyền điển hình (05/04/2019)

Ban tuyên giáo Huyện ủy Hướng dẫn báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đoàn xã Ia Rvê quán triệt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuổi trẻ nhớ lời di chúc theo chân bác (13/05/2019)

Ban Chấp hành Đoàn xã Ia Rvê vừa tổ chức Hội nghị quán triệt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với “Tuổi trẻ Ia Rvê nhớ lời di chúc theo chân Bác”

Đoàn Thanh niên thị trấn Ea Súp Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ chí Minh. (12/11/2019)

Thời gian vừa qua, Cấp ủy đảng, chính quyền và các ban nghành đoàn thể của thị trấn Ea Súp đã tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,

Sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 – CT/TW của bộ chính trị về “ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (09/09/2019)

Đảng bộ huyện vừa tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về “ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng ủy Công an huyện tổ chức hội nghị sơ kết, tuyên dương điển hình tiên tiến trong 3 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị và 50 năm thực hiện di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (04/09/2019)

Sáng ngày 04/9/2019, Đảng ủy Công an huyện tổ chức Hội nghị sơ kết, tuyên dương điển hình tiên tiến trong 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (04/09/2019)

Vừa qua, Đảng ủy xã Cư Kbang tổ chức Hội Nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội nghị quán triệt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và phổ biến giáo dục sức khỏe giới tính, luật bảo vệ tẻ em năm 2019 (30/05/2019)

Mới đây, đoàn xã Cư Kbang tổ chức Hội nghị quán triệt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuổi trẻ nhớ lời di chúc theo chân Bác và phổ biến giáo dục sức khỏe giới tín, luật bảo vệ trẻ em cho 78 đoàn viên

Đồn Biên phòng Yok M’Bre khánh thành tượng “Bác Hồ với Chiến sĩ Biên phòng” (22/05/2019)

Sáng 19/5/2019, Đồn Biên phòng Yok M’Bre (BĐBP tỉnh Đắk Lắk) tổ chức Lễ khánh thành tượng “Bác Hồ với Chiến sĩ Biên phòng”. Tham dự có Đại tá Phạm Hữu Chiến - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Ea Súp

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: ubnd@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: 02623687476

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn