BẢN ĐỒ HUYỆN EASÚP

 

Lượt Truy cập Lượt Truy cập

Thống kê truy câp: 9748751

.Hôm nay: 24473
.Hôm qua: 10953
.Trong tuần: 44901
.Tất cả: 9748751

Cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của hội nông dân Cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của hội nông dân

1. Cơ cấu tổ chức:

Tên đơn vị: Hội Nông dân Việt Nam Huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk

Trụ sở: 20 Tô Hiệu- TDP Thống nhất, thị trấn Ea Súp, Huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk.

Hội Nông dân Việt Nam Huyện Ea Súp được thành lập từ năm 1977 với cơ cấu tổ chức. Hiện nay có 5 điện biên (1 Chủ tịch, 2 phó chủ tịch, 2 cán bộ giúp việc)

Trình độ chuyên môn: 01 cao đẳng, 4 trung cấp

Trình độ  lý luận chính trị: 03 trung cấp

Cơ sở vật chất gồm có: 02 phòng làm việc, 02 máy vi tính

Hội Nông dân huyện là một tổ chức chính trị xã hội của giai cấp nông dân được sự lãnh đạo của đảng, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp, pháp luật và điều lệ hội nông dân Việt Nam.

2. Chức năng:

- Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

-  Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng đảng, nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

3. Nhiệm vụ:

-  Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của hội. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.

-  Vận động, tập hợp, làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng nông thôn mới.

-  Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân. Trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề, khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường,

-  Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

-  Tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế. Tham gia cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nông dân với đảng và nhà nước; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

-  Mở rộng các hoạt động đối ngợi theo quan điểm, đường lối của đảng, tăng cường hợp tác, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kĩ thuật, quảng bá hàng hóa nông sản, văn hóa Việt Nam với tổ chức nông dân, tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới.

4. Lãnh đạo Hội:

4.1 Hội Nông dân cơ sở:

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đặng Văn Minh

CT HND xã Ea Lê

         0944.405.860

2

Lê Bá Căn

CT HND xã Ea Rốk

         0916.602.779

3

Đinh Xuân Diệu

CT HND xã Ia Jlơi

       01206.027.032

4

Hoàng Thị Thu

CT HND xã Cư Kbang

         0914.377.348

5

Vi Văn Thịnh

CT HND xã Ia Lốp

         0987.853.524

6

Cao Hoài Trung

CT HND xã Ia Rvê

         0985.718.274

7

Trần Xuân Lập

CT HND xã Ea Bung

       01629.177.252

8

Trịnh Quang Kiệm

CT HND xã Ya Tờ Mốt

       01698.549.722

9

Nguyễn Phước Nhân

CT HND xã Cư Mlan

      01655.205.200

10

Nguyễn Văn Lịch

CT HND thị trấn

       01687.824.377

 

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: ubnd@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: 02623687476

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn