Lượt truy cập Lượt truy cập

Thống kê truy câp: 9968279

.Hôm nay: 6622
.Hôm qua: 6265
.Trong tuần: 36583
.Tất cả: 9968279

ủy viên ban chấp hành ủy viên ban chấp hành

(25/10/2016)

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

STT

Họ và Tên

Năm sinh

Chức vụ

01

Nguyễn Thiên Văn

15/11/1973

Bí thư Huyện ủy

02

Y Sáo Byă

 

UVTV, PBT Thường trực Huyện ủy

03

Nguyễn Văn Nhiệm

06/7/1970

UVTV, PBT, Quyền Chủ tịch UBND huyện

04

Phạm Công

21/6/1980 UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

05

H' Khun Siu

29/3/1969

UVTV, Trưởng BTC Huyện ủy

06

Đinh Xuân Lương

04/9/1964

UVTV, CN. UBKT Huyện ủy

07

Phạm Thủy Tiên

11/3/1968

UVTV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

08

Nay H yến

09/1/1974 HUV, Trưởng Phòng Dân tộc

09

Hoàng Công Sự

01/01/1974

UVTV, CHT.BCH QS huyện

10

Cao Tiến Phu

16/10/1968

UVTV, Trưởng Công an huyện

11

Phạm Công

21/6/1980

HUV, Phó CT HĐND huyện

12

Nguyễn Văn Cừ

03/02/1972

HUV,  Bí thư Đảng ủy xã Ya Tờ Mốt

13

Trần Văn Dũng

18/8/1964

HUV, Chánh Thanh tra huyện

14

Phạm Thanh Long

10/1/1972

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Ia Jlơi

15

Nguyễn Văn Huân

01/9/1971

HUV, CT LĐLĐ huyện

16

Nguyễn Văn Hoa

01/01/1969

HUV, Bí thư – CT xã Ea Lê

17

Nguyễn Bá Bân

25/9/1978

HUV, Phó trưởng Phòng NNPTNT

18

Lê Thanh Cư

10/1/1971

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Ea Rốk

19

Phạm Thị Khang

20/7/1982

HUV, Phó VKS huyện

20

Nguyễn Văn Khoá

08/9/1977

HUV, Phó Trưởng phòng Nội Vụ

21

Phạm Khắc Dũng

13/7/1980

HUV, Bí Thư Đảng uỷ Ia Lốp

22

Trần Ngọc Nhung

06/8/1976

HUV, Trưởng Ban kinh tế - xã hội, HĐND huyện

23

Vũ Thị Bích Thuận 

11/10/1982

HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

24

Nguyễn Ngọc Phú

20/7/1967

HUV, Trưởng phòng NN&PT NT huyện

25

Lê Thanh Quảng

25/12/1975

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Cư Mlan

26

Lê Hồng Hạnh

17/03/1982

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Ea Bung

27

Ngô Văn Thắng

09/4/1974

HUV, Trưởng Phòng TN-MT

28

Lê Kim Thông

20/6/1965

HUV, Trưởng phòng GD&ĐT huyện

29

Phạm Thị Anh Minh

04/8/1973

HUV, CT HLHPN huyện

30

Bun Xay Êban

02/8/1968

HUV, CT Hội Nông dân huyện

31

Nguyễn Tất Đắc

11/4/1987

HUV , Phó trưởng phòng TN-MT

32

Nguyễn Văn Tuyên

02/01/1966

HUV, Trưởng phòng KT-HT huyện

33

Nguyễn Ngọc Minh

10/12/1965

HUV, Trưởng phòng TC-KH huyện

34

Nguyễn Huy Tiến

29/6/1972

UVTV, Bí thư Đảng uỷ Thị trấn

35

Y Thik KBuôr

20/5/1970

HUV, Phó Trưởng Phòng GD-ĐT

36

Trần Lệ Thuỷ

10/8/1972

HUV,  Bí thư Đảng uỷ xã Ia RVê

37

Nguyễn Duy Trung

10/4/1980

HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Ya Tờ Mốt

38

Nguyễn Thanh Tuấn

01/01/1976

UVTV, Trưởng phòng Nội vụ huyện

39

Trương Văn Thịnh

24/8/1983

UVTV, Chánh VP Huyện ủy

 

Các tin khác

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: ubnd@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: 02623687476

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn