LƯỢT TRUY CẬP LƯỢT TRUY CẬP

Thống kê truy câp: 11045279

.Hôm nay: 5001
.Hôm qua: 5266
.Trong tuần: 26614
.Tất cả: 11045279

Hiển thị 41 - 60 of 134 kết quả.
của 7
STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
41 số 317-CV/HU Huyện Ủy Công văn Công Văn Công văn sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI)
42 CV số -CV/TU Tỉnh ủy Công văn Công Văn Công văn sửa đổi bổ sung một số nội dung Kế hoạch số 16-KH/TU, 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
43 Số 374-CV/HU Huyện Ủy Công văn Công Văn Công văn tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn huyện
44 Số 68-CV/TG Huyện Ủy Công văn Công Văn Công văn thay đổi thời gian gửi các tác phẩm tham gia dự thi Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí
45 Số 370-CV/HU Huyện Ủy Công văn Công Văn Công văn tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác Kết nghĩa trên địa bàn huyện
46 Số 344-CV/HU Huyện Ủy Mẫu Mẫu Công văn tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3(khóa VIII)
47 Số 333-CV/HU Huyện Ủy Công văn Công Văn Công văn triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2017 "
48 Số 368-CV/HU Huyện Ủy Công văn Công Văn Công văn triển khai Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ"
49 số 86-CV/TG Huyện Ủy Công văn Công Văn Công văn tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm "Tuyên Ngôn của Đảng Cộng sản" 05/01/2018
50 Số 69- CV/TG Huyện Ủy Công văn Công Văn Công văn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN (08/8/1967-08/8/2017)
51 Tỉnh ủy Hướng dẫn Hướng dẫn Đề Cương gợi ý một số nội dung chính trong 12 chủ đề thi viết tìm hiểu "lịch sử quan hệ Việt Nam- Lào, Lào- Việt Nam"
52 Huyện Ủy Hướng dẫn Hướng dẫn Đề cương tuyên truyền Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ "
53 Số 05-HD/HU Huyện Ủy Hướng dẫn Hướng dẫn Hướng dẫn Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
54 Số 13a-HD/TG Huyện Ủy Hướng dẫn Hướng dẫn Hướng dẫn sinh hoạt Chuyên đề năm 2017 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến","tự chuyển hóa" trong nội bộ
55 Số 02-HD/UBKTTW Trung ương Hướng dẫn Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng
56 Số 15-HD/TG Huyện Ủy Hướng dẫn Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền APEC Việt Nam 2017
57 Số 15-HD/TG Huyện Ủy Hướng dẫn Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 18/05/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn huyện
58 HD số 13 HD/TG Huyện Ủy Hướng dẫn Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia" năm 2017
59 HD số 12 HD/TG Huyện Ủy Hướng dẫn Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
60 Số 08 -KH/TG Huyện Ủy Kế hoạch Kế hoạch Kế hoạch Báo chí tuyên truyền sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW.
Hiển thị 41 - 60 of 134 kết quả.
của 7

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: ubnd@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: 02623687476

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn