LƯỢT TRUY CẬP LƯỢT TRUY CẬP

Thống kê truy câp: 11700539

.Hôm nay: 7466
.Hôm qua: 10698
.Trong tuần: 45178
.Tất cả: 11700539

Hiển thị 101 - 120 of 134 kết quả.
của 7
STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
101 Số 23-CTr/HU Huyện Ủy Chương trình Chương trình Chương trình thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo định hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 25/01/2018
102 Số 14-CTr/TU Tỉnh ủy Chương trình Chương trình Chương trình thưục hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới"
103 Số 19-CTr/HU Huyện Ủy Chương trình Chương trình Chương trình thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng 07/11/2017
104 Tỉnh ủy Mẫu Mẫu Mẫu "Kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm"
105 Tỉnh ủy Mẫu Mẫu Mẫu "Thông báo kết luận giải quyết tố cáo"
106 Tỉnh ủy Mẫu Mẫu Mẫu "Quyết định xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng"
107 Tỉnh ủy Mẫu Mẫu Mẫu "Báo cáo kết quả xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng"
108 Tỉnh ủy Mẫu Mẫu Mẫu "Kế hoạch xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng"
109 Tỉnh ủy Mẫu Mẫu Mẫu "Quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng"
110 Tỉnh ủy Mẫu Mẫu Mẫu "Quyết định kiểm tra tài chính Đảng"
111 Tỉnh ủy Mẫu Mẫu Mẫu "Kế hoạch kiểm tra tài chính Đảng"
112 Tỉnh ủy Mẫu Mẫu Mẫu "Báo cáo kiểm tra tài chính Đảng"
113 Tỉnh ủy Mẫu Mẫu Mẫu "Thông báo kết luận kiểm tra tài chính Đảng"
114 Tỉnh ủy Mẫu Mẫu Mẫu "Kế hoạch giải quyết tố cáo"
115 Tỉnh ủy Mẫu Mẫu Mẫu "Quyết định giải quyết tố cáo"
116 Tỉnh ủy Mẫu Mẫu Mẫu "Quyết định thi hành kỷ luật Đảng"
117 Tỉnh ủy Mẫu Mẫu Mẫu "Báo cáo kết quả xem xét, thi hành kỷ luật Đảng"
118 Tỉnh ủy Mẫu Mẫu Mẫu "Kế hoạch xem xét, thi hành kỷ luật Đảng"
119 Tỉnh ủy Mẫu Mẫu Mẫu "Quyết định xem xét, thi hành kỷ luật Đảng"
120 Tỉnh ủy Mẫu Mẫu Mẫu "Thông báo kết quả"
Hiển thị 101 - 120 of 134 kết quả.
của 7

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: ubnd@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: 02623687476

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn