LƯỢT TRUY CẬP LƯỢT TRUY CẬP

Thống kê truy câp: 11780783

.Hôm nay: 5855
.Hôm qua: 8027
.Trong tuần: 31809
.Tất cả: 11780783

Hiển thị 41 - 60 of 134 kết quả.
của 7
STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
41 Số 16-Ctr/HU Hội đồng nhân dận Chương trình Chương trình Chương trình thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư(khóa XI) về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới"
42 Số 19-CTr/HU Huyện Ủy Chương trình Chương trình Chương trình thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng 07/11/2017
43 Số 13a-HD/TG Huyện Ủy Hướng dẫn Hướng dẫn Hướng dẫn sinh hoạt Chuyên đề năm 2017 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến","tự chuyển hóa" trong nội bộ
44 Tỉnh ủy Hướng dẫn Hướng dẫn Đề Cương gợi ý một số nội dung chính trong 12 chủ đề thi viết tìm hiểu "lịch sử quan hệ Việt Nam- Lào, Lào- Việt Nam"
45 Số 05-HD/HU Huyện Ủy Hướng dẫn Hướng dẫn Hướng dẫn Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
46 Số 15-HD/TG Huyện Ủy Hướng dẫn Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền APEC Việt Nam 2017
47 Số 15-HD/TG Huyện Ủy Hướng dẫn Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 18/05/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn huyện
48 HD số 13 HD/TG Huyện Ủy Hướng dẫn Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia" năm 2017
49 Số 02-HD/UBKTTW Trung ương Hướng dẫn Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng
50 HD số 12 HD/TG Huyện Ủy Hướng dẫn Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
51 Huyện Ủy Hướng dẫn Hướng dẫn Đề cương tuyên truyền Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ "
52 số 07-CV/HU Huyện Ủy Kết Luận Kết Luận Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) lần thứ 8
53 số 09-KL/HU Huyện Ủy Kết Luận Kết Luận Kết luận hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ X (mở rộng) 24/10/2017
54 Số 08-KL/HU Huyện Ủy Kết Luận Kết Luận Kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015-2020
55 Số 43 -KH/HU Huyện Ủy Kế hoạch Kế hoạch Kế Hoạch điều động, luân chuyển cán bộ, công chức giai đoạn 2017-2020
56 Số 09-KH/TG Huyện Ủy Kế hoạch Kế hoạch Kế hoạch Công tác Tuyên giáo thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
57 Số 13-KH/BDVHU Huyện Ủy Kế hoạch Kế hoạch Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2017
58 Số 37-KH/TU Tỉnh ủy Kế hoạch Kế hoạch Kế hoạch triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2017
59 Số 08 -KH/TG Huyện Ủy Kế hoạch Kế hoạch Kế hoạch Báo chí tuyên truyền sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW.
60 Số 37-KH/HU Huyện Ủy Kế hoạch Kế hoạch Kế hoạch học tập,quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa "
Hiển thị 41 - 60 of 134 kết quả.
của 7

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: ubnd@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: 02623687476

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn