LƯỢT TRUY CẬP LƯỢT TRUY CẬP

Thống kê truy câp: 11290054

.Hôm nay: 1533
.Hôm qua: 9008
.Trong tuần: 44226
.Tất cả: 11290054

Hiển thị 61 - 80 of 134 kết quả.
của 7
STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
61 Số 13-KH/BDVHU Huyện Ủy Kế hoạch Kế hoạch Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2017
62 Số 08 -KH/TG Huyện Ủy Kế hoạch Kế hoạch Kế hoạch Báo chí tuyên truyền sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW.
63 Số 37-KH/HU Huyện Ủy Kế hoạch Kế hoạch Kế hoạch học tập,quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa "
64 Số 37-KH/TU Tỉnh ủy Kế hoạch Kế hoạch Kế hoạch triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2017
65 Số 09-KH/TG Huyện Ủy Kế hoạch Kế hoạch Kế hoạch Công tác Tuyên giáo thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
66 Số 17-KH/HU Huyện Ủy Kế hoạch Kế hoạch Kế hoạch sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
67 Số 09-KH/TG Huyện Ủy Kế hoạch Kế hoạch Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017-2018
68 Số 40-KH/HU Huyện Ủy Kế hoạch Kế hoạch Kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
69 số 13- CT/TW Trung ương Chỉ thị Chỉ Thị Tài liệu Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt các văn bản của Đảng ngày 20/04/2017(thứ 5), : Nghị quyết số 08 của Trung ương, Chỉ thị số 13 của Trung ương, Chương trình số 10 của Tỉnh ủy, Chương trình số 11 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 25 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 28 của Tỉnh ủy
70 số 216-CT/TU Huyện Ủy Chỉ thị Chỉ Thị V/v thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 10/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 25/10/2016
71 số 335 TB/HU Huyện Ủy Thông báo Thông Báo Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy tại cuộc họp định kỳ tháng 4/2017
72 Số 04- KL/HU Huyện Ủy Thông báo Thông Báo Kết luận hội nghị chuyên đề về xây dựng Đảng ở xã, thị trấn 10/10/2016
73 Số 240-TB/HU Huyện Ủy Thông báo Thông Báo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong Quyết định số 39–QĐ/HU, ngày 16/10/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy “ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử” 17/10/2016
74 Số 22-TB/TW Trung ương Thông báo Thông Báo Thông báo kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục Kết luận số 80-Kl/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X
75 Số 92/-TB/BTC Huyện Ủy Thông báo Thông Báo Thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ tập trung k3, khóa học 2017-2018 29/11/2017
76 Mẫu Huyện Ủy Quyết định Biên Bản Bản kiểm điểm Đảng viên
77 Mẫu Huyện Ủy Quyết định Biên Bản Bản kiểm điểm Đảng viên
78 số 56/2015/NĐ-CP Huyện Ủy Quyết định Phiếu Đánh Giá Phiếu đánh giá phân loại Công chức Năm 20... (Ban hành kèm theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức) 01/11/2016
79 Số 125-QĐ/UBKTTU Tỉnh ủy Quyết định Quyết Định Quyết định ban hành "Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng"
80 Số 523 -QĐ/HU Huyện Ủy Quyết định Quyết Định Quyết định thành lập đội ngũ Cộng tác viên Cổng Thông tin điện tử huyện
Hiển thị 61 - 80 of 134 kết quả.
của 7

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: ubnd@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: 02623687476

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn