LƯỢT TRUY CẬP LƯỢT TRUY CẬP

Thống kê truy câp: 11718424

.Hôm nay: 10679
.Hôm qua: 14672
.Trong tuần: 63063
.Tất cả: 11718424

Hiển thị 21 - 40 of 134 kết quả.
của 7
Số hiệu Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
số 38-HD/BTCTW Báo cáo Báo cáo tổng kết việc triển khai, thực hiện Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW 25/10/2016
Số 37-KH/TU Kế hoạch Kế hoạch triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2017
Số 37-KH/HU Kế hoạch Kế hoạch học tập,quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa "
Số 374-CV/HU Công Văn Công văn tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn huyện
Số 370-CV/HU Công Văn Công văn tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác Kết nghĩa trên địa bàn huyện
Số 368-CV/HU Công Văn Công văn triển khai Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ"
Số: 367-CV/HU Công Văn Công văn chuẩn bị báo cáo tham luận Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016
số 353-CV/HU Công Văn Công văn lãnh đạo bổ sung nội dung kê khai việc sử dụng đất của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có nguồn gốc từ đất lâm nghiệp
Số 344-CV/HU Mẫu Công văn tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3(khóa VIII)
Số 33-CV/BDV Công Văn Công văn năm tình hình liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện
Số 338-CV/HU Công Văn Công văn báo cáo tình hình bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đảng viên
số 335 TB/HU Thông Báo Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy tại cuộc họp định kỳ tháng 4/2017
Số 333-CV/HU Công Văn Công văn triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2017 "
Số 32 -CV/BCĐ Công Văn Công văn gửi báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở 06 tháng đầu năm 2017
Số 327-CV/HU Công Văn Công văn đẩy mạnh thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
Số 31-QĐ/UBKTHU Quyết Định Quyết định thành lập Bộ phận Tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
số 317-CV/HU Công Văn Công văn sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI)
Số 306-CV/HU Công Văn Công văn Lãnh đạo triển khai thực hiện kế hoạch thu, chi tài chính công đoàn năm 2017
số 301-CV/HU Công Văn Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ
số 28- KH/TU Kế hoạch Kế hoạch thực hiện kết luận số 10-Kl/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3(khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí
Hiển thị 21 - 40 of 134 kết quả.
của 7

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: ubnd@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: 02623687476

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn