Văn bản UBND huyện Văn bản UBND huyện


Hiển thị 1 - 20 of 33 kết quả.
của 2
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 Số 788/UBND-NN&PTNN Công văn xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm đất rừng và xây dựng trái phép tại các tiểu khu 168, 172, 182 thuộc Công ty TNHH Chế biến thực phẩm và Lâm nghiệp Đắk Lắk quản lý 10/10/2017
2 Số 2824/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung tại Điều 3, Quyết định số 3226/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế 10/10/2017
3 Số 741/STTTT-CNTT Công văn thực hiện tuyên truyền đẩy mạnh sử dụng Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một Cửa điện tử liên thông 17/10/2017
4 Số 3580 /QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea Súp năm 2017 06/11/2017
5 Số 31/2017/QĐ-UBND Quyết định Quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 13/11/2017
6 Số 911/UBND-CTĐ Công văn triển khai vận động phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Mậu Tuất 2018 27/11/2017
7 Số 3692/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Ea Súp 28/11/2017
8 số 3038-KH/UBND Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05- NQ/TW ngày 01/11/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội; Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 02/02/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW
9 Số 117-TB/UBND Thông báo về việc tổ chức lễ trồng cây nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017) và hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập huyện (30/8/1977-30/8/2017) 17/05/2017
10 Số 1073-QĐ/UBND Quyết định Về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Dak Lak, giai đoạn 2017-2020
11 Số 112-UBND Thông báo hủy bỏ kết quả trúng tuyển tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 với 03 thí sinh tại Quyết định số 538/QĐ-SNVvà 539/QĐ-SNV ngày 11/11/2015 của Sở Nội vụ; Phê duyệt danh sách trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 thuộc UBND huyện Ea Súp với 04 thí sinh
12 Số 1501/QĐ-UBND Quyết định công bố Chỉ số xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2016 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
13 Số 4821/UBND-TH Quyết định công bố Chỉ số xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2016 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
14 Số 17/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về công tác thi đua khen thưởng của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/3/2015
15 Số 19/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
16 Số 17/2017/QĐ-UBND Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/3/2015
17 Số 1602-QĐ/UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 11-CTr/TU ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
18 Số 20/2017/QĐ-UBND Quyết định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh
19 Số 22/2017/QĐ-UBND Quyết định sửa, đổi bổ sung bảng giá các loại đất, quy định áp dụng đối với bảng giá các loại đất; quy định hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định của UBND tỉnh
20 số 754/UBND-NN&PTNT Công văn tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch LMLM trên đàn gia súc
Hiển thị 1 - 20 of 33 kết quả.
của 2

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: ubnd@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: 02623687476

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn