Văn bản UBND huyện Văn bản UBND huyện


Hiển thị 1 - 20 of 33 kết quả.
của 2
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 Số 117-TB/UBND Thông báo về việc tổ chức lễ trồng cây nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017) và hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập huyện (30/8/1977-30/8/2017) 17/05/2017
2 Số 755/TB-UBND Thông báo Về việc kêu gọi đầu tư khu vực hồ trung chuyển thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk
3 Số 355/TB-HĐND Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk.(Mới)
4 Số 112-UBND Thông báo hủy bỏ kết quả trúng tuyển tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 với 03 thí sinh tại Quyết định số 538/QĐ-SNVvà 539/QĐ-SNV ngày 11/11/2015 của Sở Nội vụ; Phê duyệt danh sách trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 thuộc UBND huyện Ea Súp với 04 thí sinh
5 Số 17/2017/QĐ-UBND Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/3/2015
6 Số 17/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về công tác thi đua khen thưởng của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/3/2015
7 Số 3580 /QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea Súp năm 2017 06/11/2017
8 Số 2824/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung tại Điều 3, Quyết định số 3226/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế 10/10/2017
9 Số 2784/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/4/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước
10 Số 1073-QĐ/UBND Quyết định Về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Dak Lak, giai đoạn 2017-2020
11 số 1455/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea Súp
12 Số 22/2017/QĐ-UBND Quyết định sửa, đổi bổ sung bảng giá các loại đất, quy định áp dụng đối với bảng giá các loại đất; quy định hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định của UBND tỉnh
13 Số 31/2017/QĐ-UBND Quyết định Quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 13/11/2017
14 Số 1651/QĐ-UBND Quyết định Hủy bỏ Quyết định số 4002/QĐ-UBND, ngày 17/12/2015 của Chủ tịch UBND huyện Ea Súp về việc Tuyển dụng và phân công tác viên chức
15 Số 1501/QĐ-UBND Quyết định công bố Chỉ số xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2016 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
16 Số 4821/UBND-TH Quyết định công bố Chỉ số xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2016 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
17 Số 19/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
18 Số 3692/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Ea Súp 28/11/2017
19 Số 1602-QĐ/UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 11-CTr/TU ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
20 Số 1023/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
Hiển thị 1 - 20 of 33 kết quả.
của 2

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: ubnd@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: 02623687476

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn