Thứ tư, ngày 19 tháng 06 năm 2024
Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Kênh do CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA SÚP cung cấp
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang