Thứ tư, ngày 19 tháng 06 năm 2024
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 thu-tuc-tham-dinh-nhu-cau-su-dung-dat-de-xem-xet-giao-dat-cho-thue-dat-khong-thong-qua-hinh-thuc-dau-gia-quyen-su-dung-dat-doi-voi-ho-gia-dinh-ca-nhan-cong-dong-dan-cu 09/03/2023 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Tải về
2 thu-tuc-dang-ky-thanh-lap-nhom-tre-mau-giao-doc-lap 09/03/2023 Thủ tục đăng ký thành lập nhóm trẻ mẫu giáo độc lập Tải về
3 quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-giai-doan-2016-2020 09/03/2023 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
4 dang-ky-thay-doi-cai-chinh-ho-tich-cho-nguoi-tu-du-14-tuoi-tro-len-xac-dinh-lai-dan-toc-xac-dinh-lai-gioi-tinh-bo-sung-ho-tich-cho-moi-truong-hop 09/03/2023 Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp Tải về
5 dieu-chinh-noi-dung-trong-so-ho-tich-va-cac-giay-to-ho-tich-khac-khong-phai-so-dang-ky-khai-sinh-va-ban-chinh-giay-khai-sinh 09/03/2023 Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh) Tải về
6 cap-lai-ban-chinh-giay-khai-sinh 09/03/2023 Cấp lại bản chính Giấy khai sinh Tải về
7 cap-ban-sao-giay-to-ho-tich-tu-so-ho-tich 09/03/2023 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch Tải về
8 chung-thuc-hop-dong-van-ban-ve-bat-dong-san-thuoc-tham-quyen-cua-ubnd-huyen 09/03/2023 Chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản thuộc thẩm quyền của UBND huyện Tải về
9 chung-thuc-ban-sao-tu-ban-chinh-cac-giay-to-van-ban-bang-tieng-viet 09/03/2023 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt Tải về
10 chung-thuc-ban-sao-tu-ban-chinh-cac-giay-to-van-ban-bang-tieng-nuoc-ngoai 09/03/2023 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài Tải về
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang