Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
Thống kê hồ sơ
Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Cập nhật lúc: 23/04/2024

Hội LHPN huyện tổ chức hội nghị truyền thông tại 8 xã vùng 3

Ngày 22/4, tại xã Ia Lốp Hội LHPN huyện tổ chức Hội nghị truyền thông: tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ Việt Nam, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp, pháp lý, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em" đợt I năm 2024

các đại biểu tham dự hội nghị (6) Các đại biểu tham dự hội nghị

Tham gia buổi truyền thông, hơn 100 đại biểu là cán bộ, hội viên hội LHPN xã, thành viên các tổ truyền thông cộng đồng của xã IaLốp được cán bộ hội liên hiệp phụ nữ huyện, phòng Tư Pháp, công an huyện truyền đạt các nội dung quan trọng về:  phổ biến giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý cho phụ nữ yếu thế trong công tác phòng chống nạn mua bán người; phòng chống tội phạm xam hại tình dục trẻ em gái và tệ nạn xã hội ở khu dân cư. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự còn được  tuyên truyền phổ biến về thực hiện Hiến pháp nước CHXHCN VN; luật hôn nhân và gia đình, luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi năm 2022 và luật đất đai sửa đổi.

đại diện công an xã Ia Rvê truyền đạt nội dung tuyên truyền tại hội nghị.Đại diện công an xã Ia Rvê truyền đạt nội dung tuyên truyền tại hội nghị

Hội nghị truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ hội ở cơ sở, thành viên tổ truyền thông cộng đồng và hội viên phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số các chính sách, pháp luật của nhà nước về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời trợ giúp cho các đối tượng yếu thế , hướng dẫn ký năng ứng xử bình đẳng giới, xây dựng gia đình văn hóa. Qua đó giáo dục pháp luật, phát huy truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của các dân tộc trên địa ban huyện; phát huy nội lực, vai trò của cán bộ hội cơ sở , thành viên tổ truyền thông cồng động và hội viên phụ nữ trong tham gia giải quyết các vấn đè xã hội tại địa phương. a

Theo kế hoạch, đến ngày 25/4, Hội LHPN huyện sẽ hoàn thành Hội nghị truyền thông tại 8 xã vùng 3 của huyện .

Thu Huyền-Sỹ Hưng
In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

ipv6 ready