Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
Thống kê hồ sơ
Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Cập nhật lúc: 07/05/2024

Ủy ban nhân dân huyện nổ lực thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân. Những năm qua, UBND huyện cùng các phòng ban chuyên môn của huyện, các xã, thị trấn đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nổ lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.

Xác định công tác giảm nghèo là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, hằng năm, UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn triển khai các giải pháp giảm nghèo. Trong đó, tập trung kiện toàn ban chỉ đạo giảm nghèo, thành lập tổ giúp việc, phân công các thành viên phụ trách công tác giảm nghèo tại các xã, thôn, buôn; rà soát, phân loại hộ nghèo, cận nghèo để xác định rõ nguyên nhân, từ đó xây dựng kế hoạch và có giải pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả.

NHCSXH huyện thực hiện các quy trình giải ngân nguồn vốn cho hộ nghèo tại xã Ya Tờ MốtNHCSXH huyện thực hiện các quy trình giải ngân nguồn vốn cho hộ nghèo tại xã Ya Tờ Mốt

Đối tượng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số, phụ nữ thuộc hộ nghèo; người dân và cộng đồng trên địa bàn các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng biên giới; thôn, buôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền. Để cụ thể hoá các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện, UBND huyện đã ban hành các Quyết định, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và các tầng lớp nhân dân; đồng thời đẩy nhanh việc giải ngân các nguồn vốn từ Trung ương đến địa phương, hỗ trợ sinh kế, an sinh xã hội gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về triển khai thực hiện công tác giảm nghèo; giới thiệu các mô hình giảm nghèo có hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp các hộ chủ động vươn lên thoát nghèo, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

Theo báo cáo từ Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện, hiện tại trên địa bàn huyện triển khai rất nhiều chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, mỗi chương trình sẽ có những cách thức triển khai khác nhau. Cụ thể trong năm 2023 thực hiện Chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo, Ngân hàng chính sách xã hội đã đề ra các giải pháp phù hợp, nhằm tạo thuận lợi cho hộ nghèo có cơ hội tiếp cận và được vay vốn để tổ chức sản xuất, kinh doanh, học tập, xuất khẩu lao động với doanh số cho vay trong năm đạt 215.404 triệu đồng. Trong thực hiện hỗ trợ khuyến nông, lâm và phát triển thủy sản, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các Sở, Ban, Ngành của tỉnh tổ chức 15 lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật cây trồng, vật nuôi tại các xã và thị trấn có 477 lượt người tham gia; xây dựng, thực hiện 2 mô hình trình diễn giống Lúa TBR97, TBR39 và 1 mô hình nuôi gà an toàn sinh học gắn với bảo vệ môi trường đảm bảo an toàn thực phẩm; tổ chức 2 cuộc hội thảo mô hình cải tạo đàn bò bằng phương pháp gieo tinh nhân tạo giống bò 3B, IRa95 tại xã Ia Lốp. UBND huyện ban hành kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2023, cũng như chỉ đạo phòng ban chuyên môn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổ chức tư vấn việc làm, nghề nghiệp và xuất khẩu lao động cho 118 bộ đội xuất ngũ; tổ chức 10 phiên giao dịch việc làm cho 858 người; tổ chức đưa các lao động đi làm việc thời vụ tại thành phố Ik – San, Jeollabuk, Hàn Quốc. Song song với đó UBND huyện chỉ đạo các ngành tổ chức cấp thẻ BHYT miễn phí cho 54.643 người là đối tượng là người DTTS, người nghèo, cận nghèo; thực hiện tốt các chương trình quốc gia về Y tế đối với hộ nghèo. Phòng Lao động -TBXH tiếp nhận và thẩm định 31 hồ sơ học sinh, sinh viên, đã chi trả với số tiền hơn 386,8 triệu đồng theo các Nghị định của Chính phủ; hỗ trợ miễn, giảm học phí, chi phí học tập cho 38.761 lượt học sinh. Thực hiện chương trình về trợ giúp pháp lý đảm bảo trình tự thủ tục theo luật định. Thực hiện chương trình hỗ trợ tiền điện, Phòng Lao động –TBXH phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện rút kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, ước thực hiện năm 2023 hơn 5,8 tỷ đồng. Thực hiện cuộc vận động quỹ vì người nghèo, trong năm 2023 Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện phối hợp với các ngành chức năng tổ chức vận động cán bộ và Nhân dân tham gia xây dựng quỹ “Vì người nghèo” với số tiền hơn 250 triệu đồng, từ nguồn quỹ đã hỗ trợ xây mới 3 ngôi nhà trị giá 202,5 triệu đồng.

Đầu tư công trình giao thông tại xã Ia Jlơi
Đầu tư công trình giao thông tại xã Ia Jlơi

Đặc biệt nhất là thực hiện các dự án, tiểu dự án như: thực hiện Dự án 1, hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng, KTXH huyện nghèo, với nguồn vốn đầu tư phát triển 80.668 triệu đồng, vốn sự nghiệp 7.200 triệu đồng đã triển khai thực hiện 7 công trình, trong đó: 6 công trình đường giao thông, 1 công trình trường học và triển khai thực hiện 7 công trình duy tu bảo dưỡng đường giao thông liên xã. Thực hiện Dự án 2, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, từ nguồn vốn phân bổ năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 là 1.760 triệu đồng, UBND huyện đã phê duyệt 4 dự án mô hình hỗ trợ bò sinh sản; nguồn vốn phân bổ năm 2023 là 5.150 triệu đồng, đã phê duyệt 11 dự án mô hình hỗ trợ bò sinh sản. Thực hiện Dự án 3, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, từ các nguồn vốn phân bổ khác nhau UBND huyện đã phê duyệt 6 dự án mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng. Thực hiện Dự án 4 về phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, trong năm 2023 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên đã tổ chức thực hiện 9 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; giải ngân 864 triệu đồng hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Phòng Lao động – TBXH phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh tổ chức 1 cuộc tập huấn thu thập thông tin thị trường lao động. Thực hiện Dự án 5 về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối với UBND các xã, thị trấn đã tham mưu UBND huyện phê duyệt 900 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện hỗ trợ về nhà ở, trong đó: xây mới 564 hộ, sửa chữa 336 hộ...

trao bò theo chương trình giảm nghèo tại xã Cư MlanTrao bò giống sinh sản theo chương trình giảm nghèo tại xã Cư Mlan

Có thể thấy, việc thực hiện các chương trình giảm nghèo đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tiếp cận được các chính sách. Đặc biệt là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo; chính sách vay vốn cho hộ nghèo, cận nghèo, tạo nền tảng để họ phát triển kinh tế, tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu giảm nghèo trong năm 2024 và trong thời gian tới, dựa trên kế hoạch các chương trình giảm nghèo, UBND huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao nhận thức về thực hiện các chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Khơi dậy ý thức vươn lên tự lập trong người dân. Khảo sát độ tuổi lao động và lao động hằng năm của các hộ nghèo, cận nghèo chưa có việc làm để tư vấn, giới thiệu việc làm và bảo lãnh cho vay vốn phát triển sản xuất, đào tạo nghề. Tăng cường công tác khuyến nông, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật; hỗ trợ giống, vốn, kinh nghiệm làm kinh tế để các hộ có thu nhập ổn định, sớm thoát nghèo, cận nghèo.

Đức Hạnh-Trung tâm TT-VH-TT
In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

ipv6 ready